Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Nedir?  

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programı, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler ile orta büyüklükteki işletmelerin başvurabileceği bir destek programıdır.  Fakat ilk defa açıklanan bu çağrı teklifinde imalat sektöründe yer alan bütün işletmeler programa dahil değildir.

Çağrı esaslı programdan yararlanmak isteyen firmalar NACE kodlarına uygun olarak başvuru yapabilecekken, uygun olmayan firmalar genel başvuru üzerinden çağrı haricinde başvuru yapabileceklerdir. Destek programına başvuru yapacak işletmeler çağrı teklifine göre belirli NACE kodlarıyla sınırlandırılmıştır. Bu işletmelerin kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projeleri bu kapsamda desteklenmektedir. Programda Ar-Ge ve Ür-Ge farklı açılardan ele alınmaktadır.  Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde bilim ve teknolojiye bağlı kalmak şartıyla yeni fikir ve buluşlarla yeni bir ürün, süreç veya hizmetin üretilmesi, buna ek olarak üretimin iyileştirilmesi proje kapsamına girmektedir.

Ürün geliştirme projelerinde ise yenilikçi teknolojik gelişmelerle birlikte ürünlerin etkinlik seviyelerini arttırma ve günden güne değişen pazar taleplerine istinaden iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesi proje kapsamını oluşturmaktadır.  Proje çağrısının amacı ise çağrıda belirtilen NACE kodlarına sahip firmaların yenilikçi teknolojilerle ürünün kalitesini ve verimliliğini arttırmasını sağlamaktır. Buna ek olarak endüstriyel kapasitenin efektif bir şekilde dönüştürülerek ürünlerin daha rekabetçi hale getirilmesi ve özellikle yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla firmaların daha nitelikli bir şekilde desteklenmesi hedeflenmektedir.

Birinci Sektör

İkinci Sektör ve Konular:

Başvuru aşamasında en dikkat edilmesi gereken şey ise proje başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olmasıdır. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Destek üst limiti küçük işletmeler için 1.500.000 TL , orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL’dir. Bu kapsamda yazılan projelerin destek oranı ise % 75’tir.

Çağrı kapsamında yararlanılabilecek destekler ise aşağıda belirtilmiştir.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım desteği (G.Ö)                

Kİ : 400.000 TL     OBİ : 3.000.000 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir