Hizmet İhracatı Nedir?

Hizmet ihracatı, bir ülkenin sınırları dışında sunduğu ticari hizmetlerin faaliyetidir. Genellikle, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve uluslararası ticaret hacminin artırılması amacıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler veya bireyler, sundukları hizmetleri yabancı pazarlara satma ve bu yolla döviz kazanma fırsatı elde ederler. Ticari Hizmetler: Ticari hizmetler, ekonomik değeri olan ve genellikle para karşılığında […]

İhracatta Konşimento Belgesinin Önemi?

İhracatta konşimento belgesi önemli bir belgedir ve birçok farklı işlevi vardır. İşte konşimento belgesinin ihracatta önemli olduğu bazı nedenler: Taşıma Belgesi: Konşimento, taşıyıcının (genellikle deniz yoluyla taşıma durumunda) malı teslim aldığını ve belirli bir hedefe teslim edeceğini belgeleyen bir taşıma belgesidir. Bu nedenle, ihracatçı için malın güvenli taşınmasını sağlar. Mal Teslimatı İçin Gerekli Belge: Alıcı, […]

En İyi Dış Ticaret Firmaları

En iyi dış ticaret firmaları genellikle büyük ve küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerdir. Ancak, birçok faktör, bir firmanın “en iyi” olarak kabul edilmesine katkıda bulunabilir. Bu faktörler arasında firma büyüklüğü, ihracat hacmi, müşteri memnuniyeti, pazar payı ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar bulunur. Ayrıca, belirli bir endüstrideki liderlik konumu veya yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunma yeteneği […]

İhracat Belgesi Nedir?

İhracat belgesi, bir ürünün veya malın bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmesini resmi olarak belgeleyen ve işlemleri düzenleyen belgedir. İhracat belgeleri, ihraç edilen malın doğru bir şekilde gönderildiğini, gümrük işlemlerinin tamamlanmasını sağlar ve ticaret işlemlerini kayıt altında tutar. İhracat belgeleri, hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için önemlidir ve uluslararası ticarette kullanılırlar. İhracat belgelerinin türleri […]

İhracat Ürünleri

İhracat ürünleri, bir ülkenin sınırları dışına satılan ve genellikle uluslararası ticaret yoluyla elde edilen malları ifade eder. Bu ürünler, bir ülkenin ekonomisinde dış ticaret dengesini etkileyen önemli bir bileşendir. İhracat ürünleri, ülkelerin endüstriyel kapasitelerine, kaynaklarına ve rekabet avantajlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Örneğin, bazı ülkeler tarım ürünlerinde güçlüyken, diğerleri teknoloji, otomotiv, makine veya hizmet sektörlerinde […]

Ticaret Bakanlığı’nın Dış Ticaret Destekleri

İhracat Teşvikleri İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) Desteği:İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME), Türkiye’de ihracatı artırmak ve dış ticaretin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan bir kurumdur. İGEME, ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik çeşitli destekler sunar. Bu destekler arasında pazar araştırmaları, pazarlama stratejileri oluşturma, yurt dışı fuar katılımları gibi faaliyetler bulunur. Ayrıca, İGEME, firmaların uluslararası standartlara uygunluğunu […]

En Çok İhracat Yapan Şirketler

Ülkelerin ekonomik durumları ve şirketlerin performansları zaman içinde değişebileceğinden, belirli bir yıla göre en çok ihracat yapan şirketlerin tam listesi değişebilir. Ancak, genel olarak, dünya çapında en çok ihracat yapan şirketlerden bazıları şunlardır: Bu şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörlere ve uluslararası pazarlara olan hakimiyetleri ile tanınmaktadırlar. Ancak, unutulmamalıdır ki bu liste zamanla değişebilir ve farklı kaynaklara […]

En Karlı İhracat Ürünleri Nelerdir?

En karlı ihracat ürünleri, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında ürünün talep düzeyi, üretim maliyeti, pazar büyüklüğü, rekabet durumu ve hedeflenen pazarların özellikleri gibi faktörler yer alır. Ancak genel olarak, aşağıdaki ürünler dünya genelinde karlı ihracat ürünleri olarak öne çıkar: Petrol ve Petrol Ürünleri Dünya Ticaretinde Önemli Bir Paya Sahiptir: Petrol ve petrol ürünleri, […]

İhracat Bedeli Nedir?

İhracat bedeli, bir ülkenin mal veya hizmetlerinin yabancı bir ülkeye satılması karşılığında elde edilen gelirdir. Genellikle döviz cinsinden ifade edilen bu gelir, ülkenin dış ticaret dengesine önemli ölçüde katkıda bulunur. İhracat bedeli, bir ülkenin ekonomik büyümesi, dış ticaret hacmi ve uluslararası rekabet gücü açısından büyük öneme sahiptir. İhracat bedeli, bir ülkenin üretim kapasitesinin dış pazarlarda […]

İhracat Departman Hizmeti Nedir?

İhracat Departmanı, bir firmanın uluslararası pazarlara ürün ve hizmetlerini ihraç etmekle görevli bir birimdir. Bu departman, şirketin dış ticaret operasyonlarını yönetirken, uluslararası pazarlara erişim sağlama ve ihracat süreçlerini koordine etme gibi önemli işlevlere sahiptir. İhracat Departmanı aynı zamanda müşteri ilişkilerini yönetir, pazar araştırmaları yapar ve lojistik süreçleri organize eder. Bu sayede, firmanın uluslararası pazarlarda rekabet […]

Dış Ticarette Başarı Faktörleri Nelerdir?

Dünya ticaretinin karmaşıklığı ve rekabetin giderek arttığı günümüzde, işletmeler için dış ticaretin stratejik bir zorunluluk olduğunu söylemek mümkündür. Küresel pazarlara açılmak, sadece bir firmanın büyüme potansiyelini artırmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmesine de olanak tanır. Dış ticaret, sınırları aşan bir perspektifte büyüme sağlamak için anahtar bir araçtır. Ancak, bu potansiyeli tam […]

Dış Ticarette Risk Yönetimi 

Dış ticaret, işletmelerin küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan stratejik bir adımdır. Globalleşme, şirketlerin sınırları aşarak uluslararası pazarda varlık göstermelerini teşvik etmiştir. Bu bağlamda, uluslararası ticaretin sunduğu fırsatlarla birlikte, karmaşıklık ve belirsizlikle baş etmek adına bir dizi riski de beraberinde getirir. İşte bu noktada, dış ticarette başarıyı sağlamak ve potansiyel sorunları en aza indirgeyebilmek […]

İhracat Artırma Stratejileri: Küresel Pazarlarda Başarılı Olmanın Yolları

Küresel ekonomide, rekabetin sürekli bir ivme kazandığı günümüzde, ihracat yapan firmaların varlığını sürdürmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak adına benzersiz ve stratejik bir yol izlemeleri zorunlu hale gelmiştir. Küresel rekabet ortamında başarılı olmak, sadece ürün kalitesi ve fiyatlandırmadan öte, vizyoner bir bakış açısıyla şekillendirilmiş etkili stratejilere dayanmaktadır. Bu bağlamda, ihracat yapan firmaların varlık gösterdiği bu karmaşık […]

İhracat Planlaması ve Pazarlama Süreçleri

Uluslararası ticaret, günümüz küresel ekonomisinde işletmeler için önemli bir stratejik unsurdur. İşletmelerin sınırlarını aşarak yeni pazarlara ulaşması, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamak adına kritik bir faktördür. Bu noktada, ihracatın stratejik bir araç olarak kullanılması, bir firmanın sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde rekabet edebilir olmasını sağlar. İhracatın Önemi: İhracat, bir işletmenin sadece yerel […]

İhracatta Ödeme Riskleri ve Başa Çıkma Stratejileri

Uluslararası ticaret, işletmeler için sadece sınırsız pazarlara ulaşma ve büyüme potansiyeli sunan bir strateji değildir. Aynı zamanda, karmaşıklık ve çeşitlilikle dolu bir yolculuktur. Bu global alan, iş dünyasına bir dizi fırsat sunmanın yanı sıra, kendisine özgü zorluklar ve engeller de yaratmaktadır. Bu zorlukların başında, özellikle finansal perspektiften bakıldığında karşımıza çıkan ve adeta bir finansal mücadele […]

İhracatta Uluslararası İş İlişkileri

İhracat, modern iş dünyasının dinamiklerini şekillendiren ve bir şirketin sınırlarını aşarak küresel pazarlara adım atmasını mümkün kılan stratejik bir unsurdur. Küreselleşen dünyada rekabetin hızla arttığı bir ortamda, şirketlerin büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında kilit bir rol oynar. Bu stratejik manevra, sadece bir ürün veya hizmetin coğrafi sınırları aşmasını değil, aynı zamanda uluslararası iş ilişkilerinin karmaşıklığını […]

Küresel Ekonomiye Etki Eden Faktörler ve İhracat Stratejileri

Günümüzde, iş dünyası giderek daha entegre hale gelmekte ve küresel ekonominin bir parçası olmak, firmalar için kritik bir öneme sahiptir. Küresel ekonominin yükselişi, sadece ulusal sınırlar içinde değildir. Aynı zamanda, uluslararası alanda rekabet edebilme yeteneğini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, ihracat yapmak isteyen firmalar için küresel ekonomik dinamikleri anlamak, sadece bir avantaj değildir. Aynı zamanda, […]

Küresel Pazarda İhracat Fırsatları

Günümüzde küresel pazar, iş dünyası için sadece bir seçenek değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. İhracat, şirketlerin sınırlarını genişletmek, büyümek ve rekabet avantajı elde etmek için kullanabilecekleri en güçlü stratejilerden biridir. Küresel pazardaki ihracatın önemi, bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği üzerinde derinlemesine bir etkiye sahiptir. İhracat, bir […]

Yurt Dışı Fuarlarına Katılmak İçin Neler Yapılmalı?

Yurt dışı fuarları, günümüz küresel iş ortamında türlü avantajlar sunarak iş dünyasının sınırlarını genişletmenin zaruri bir yolu olarak öne çıkmaktadır. İşletmeler için sadece ürün ve hizmetlerini tanıtmakla kalmaz. Bununla birlikte, küresel pazarlarda etkili bir varlık sağlama potansiyeli taşıyan bu etkinlikler, şirketlerin yerel alanda ve uluslararası platformlarda rekabet avantajı elde etmelerini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, yurt […]

İzmir’de İhracat Danışmanlığı

Zamanın hızla evrildiği bu çağda, iş dünyası giderek daha fazla sınırların ötesine geçmeye ve küresel pazarda varlık göstermeye yönelik bir eğilim sergilemektedir. Bu evrim, işletmelerin sadece ulusal sınırlar içinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet edebilmek adına stratejik adımlar atmalarını zorunlu kılmaktadır. İzmir’de sağlanan ihracat danışmanlık hizmetleri, bu bakımdan iş dünyasının bu karmaşık ve dinamik […]

İthalat ve İhracat Danışmanlık Şirketleri

Küresel ticaret, dinamik ve sürekli değişen bir ortamda, işletmeler için giderek karmaşık hale gelmektedir. Rekabetin hızla arttığı bu ortamda, şirketlerin sınırlarını genişleterek yeni pazarlara adım atmaları ve büyümeleri, stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk, bir yandan büyüme hedeflerine ulaşma arzusunu taşıyan işletmelerin önünde bir fırsat sunarken, diğer yandan küresel pazarlarda başarıya ulaşmak için uzmanlaşmış […]

İthalat ve İhracat Danışmanlığı Rehberi

Dünya ekonomisi, gün geçtikçe karmaşık hale gelmekte ve küresel ticaretin karmaşıklığı da bu artışa paralel olarak ivme kazanmaktadır. İşletmeler, rekabetin sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası bir boyut kazandığı bu dinamik ekonomik ortamda sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmek için stratejik bir perspektife ihtiyaç duymaktadır. İthalat ve ihracat, bu bağlamda, işletmelerin uluslararası pazarlarda varlık göstermelerinde […]

İstanbul’da İhracat Danışmanlığı

İstanbul, stratejik konumuyla bir kültür ve ticaret kavşağı olarak öne çıkıyor. Tarihi zenginlikleriyle bezenmiş bu muazzam metropol, aynı zamanda uluslararası ticaretin kalbinde önemli bir rol oynuyor. Bu şehir, sahip olduğu coğrafi avantajlar ve tarihi dokusuyla birleşerek, ihracat potansiyelini müstesna bir düzeye taşıyor. İhracat, işletmelere geniş bir ufuk açan bir kapıdır. Global pazardaki fırsatlar, sadece bir […]

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı ile İşinizi Büyütün

 İhracat, küresel ticaret sahnesinde işletmelerin başarısını şekillendiren güçlü bir aktördür. Bu dinamik dünya, sınırsız potansiyele ev sahipliği yapıyor ve işletmeler için kucaklayıcı bir fırsatlar denizi sunuyor. İhracat, sadece bir strateji değil, aynı zamanda iş dünyasının dönüşümünü sağlayan güçlü bir araç olarak parlıyor. Küresel pazar, karmaşıklığı ve rekabetiyle tanınan bir saha. Ancak bu karmaşa aynı zamanda […]

İhracat Destekleri Danışmanlığı Nedir?

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüzde, şirketlerin sınırlarını genişletmek ve yeni pazarlara adım atmak, başarıya ulaşmanın önemli bir basamağı haline gelmiştir. Ancak, bu uluslararası pazara doğru atılan adımlar, başarıyı getirirken bir dizi zorluk ve karmaşıklıkla da karşılaşabilmektedir. İhracat, sadece ürün veya hizmetlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması anlamına gelmez. Aynı zamanda farklı kültürlerle, düzenlemelerle ve iş […]

İhracat Destek Hizmetleri

Küresel ekonomide varlık göstermek, modern işletmelerin sadece büyüme hedefleri değil aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajları elde etme stratejileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada, ihracatın işletmeler için taşıdığı stratejik önem, sadece sınırları aşmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinmek anlamına gelmektedir. İhracat, bir işletmenin büyüme potansiyelini genişletirken, küresel arenada tanınma […]

İhracat Danışmanlık Firmaları İle Büyüme Stratejileri

Küresel ticaret sahnesinde etkili bir şekilde varlık göstermek, işletmelerin sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmelerini gerektirir. Günümüzde, global ekonomik dinamiklerin sürekli değişimi, işletmelerin stratejik bir perspektifle hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin küresel pazarda başarıya ulaşmalarını sağlayacak kritik adımları belirlemek ve uygulamak, profesyonel rehberlik ve uzmanlık gerektirir. İhracat süreçlerindeki […]

Denizli’de İhracat Danışmanlığı

Küresel ekonomideki dinamik değişimler, ülkeler arasındaki ticaretin yükselen bir trende dönüşmesine neden olmuştur. Türkiye, bu uluslararası ticaret pazarında kendi benzersiz potansiyelini ortaya koymakta ve bu bağlamda ihracatın stratejik bir unsur olarak belirmektedir. Türk ekonomisinin kalbinde atış yapan Denizli, bu büyük oyunun içinde önemli bir konumda bulunmaktadır. İhracatın önemi, bir ülkenin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılma, istihdamı […]

Ankara’da İhracat Danışmanlığı 

Ankara, Türkiye’nin idari başkenti ve stratejik konumuyla önemli bir ekonomik merkez olarak öne çıkmaktadır. Şehir, sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel ölçekte ekonomik etkileşimde bulunma potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Ne var ki, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek, özellikle küresel pazarda etkin bir varlık göstermek ve ihracat yapmak, işletmeler için karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olarak […]

İş Birliği Kuruluşları 

Dünya, karmaşık ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar, çevresel değişiklikler, eşitsizlikler, yoksulluk ve sağlık krizleri gibi çeşitli alanları kapsayarak, küresel bir ölçekte toplumları etkiliyor. Bu sorunların üstesinden gelmek, yalnızca hükümetlerin veya tek bir kuruluşun görevi değil, aynı zamanda iş birliği kuruluşlarının ve toplumsal sorumluluğun gücü ile mümkün oluyor. İş birliği kuruluşları, sivil toplum örgütleri, […]

Ticaret Bakanlığı’nın Mal İhracatına Yönelik Destekleri

Ticaret Bakanlığı’nın Mal İhracatına Yönelik Vizyonu, Türkiye’nin ekonomik büyümesini güçlendirmek adına stratejik bir odaklanış sunmaktadır. Bakanlık, ülkenin ihracat potansiyelini maksimize etmek, sektörel çeşitliliği ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla kapsamlı bir vizyon ortaya koymuştur. Bu vizyonun temelinde, sadece mal ihracatını artırmakla kalmayıp aynı zamanda Türk işletmelerinin küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak yer almaktadır. […]

KOBİ Finansman Destekleri 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), dünya ekonomisinin temel taşlarıdır. İş dünyasının çeşitliliğini ve canlılığını sağlayan bu özel işletme türleri, ekonomik büyüme, istihdam ve inovasyonun lokomotifleridir. Ancak, KOBİ’ler, büyümek, rekabet etmek ve sürdürülebilir bir şekilde işlerini yürütmek için finansman desteğine ihtiyaç duyarlar. KOBİ’ler ve Finansman Destekleri Nedir? KOBİ Finansman Destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelere […]

İş Birliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

İş birliği kuruluşları, çağımızın karmaşık ve dinamik iş dünyasında önemli bir köprü görevi üstlenen özel oluşumlardır. Bu kuruluşlar, farklı sektörlerden gelen şirketleri, sivil toplum örgütlerini ve akademik kuruluşları bir araya getirerek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliği yapmaya teşvik ederler. İş birliği kuruluşlarının ortaya çıkışı, günümüzdeki global zorluklara karşı kolektif çözümler arayışının bir yansımasıdır. Toplumsal ve […]

Dış Ticaret Danışmanlığının Yararları Nelerdir?

Dünya ekonomisi, hızla evrim geçirirken, şirketlerin sınırlar ötesinde rekabet etmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu süreçte, işletmelerin başarıya ulaşmaları ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamaları için dış ticaret stratejilerinin doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Dış Ticaret Danışmanlığı burada yardımcı olur. Dış Ticaret Danışmanlığı Nedir? Dış Ticaret Danışmanlığı, şirketlerin uluslararası pazarda etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olmayı amaçlayan […]

Dış Ticaret Danışmanları: Küresel Pazarlarda Rehberlik Eden Uzmanlar

Günümüzde iş dünyası, sınırların ötesinde yeni pazarlara açılmak ve küresel ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyen şirketler için bir labirente dönüşmüştür. Dış ticaret, sadece mal ve hizmetlerin sınırları aşarak dolaşımını ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda bu süreç içinde karşılaşılan hukuki, ekonomik ve kültürel karmaşıklıkları da içerir. Uluslararası pazarlar, dinamik bir yapıya sahip olup anlık değişimlere ayak […]

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, araştırma ve geliştirme kavramlarının birleşiminden oluşur. Temelde, yeni fikirlerin ve teknolojilerin keşfini, geliştirilmesini ve uygulanmasını içerir. Ar-Ge’nin amacı, bilgiyi artırmak, teknolojiyi ilerletmek ve rekabetçi bir avantaj sağlamaktır. Ancak Ar-Ge’nin değeri sadece iş dünyasında değil, toplumun genel olarak ilerlemesine de katkıda bulunur. Yeni ürünlerin, hizmetlerin ve iş modellerinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeyi tetikler ve işsizliği azaltır. […]

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 

Bilim ve teknoloji, toplumların gelişimini ve rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar haline gelmiştir. Bilim, yeni keşiflerle sınırlarını genişletirken, teknoloji ise hayatımızı daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. TÜBİTAK’ın Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Proje Destek Programı, bu dinamik dünyada Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır. […]

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 

Rekabetçi bir iş dünyasında ayakta kalmak ve büyümek her zamankinden daha fazla inovasyon gerektirir. İnovasyon, bir işletmenin sadece varlığını sürdürmesi için değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için de elzemdir. AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) bu inovasyonun itici gücüdür. AR-GE, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, süreçlerin optimize edilmesi ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılan […]

1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı

Türkiye’nin geleceği için önemli bir dönemece işaret eden 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı, üniversiteler ile sanayi sektörünün kusursuz bir uyum içinde çalışmasını sağlama amacı taşıyan etkileyici bir inisiyatiftir. Bu programın Türkiye için taşıdığı önem, sadece yerel ekonomiyi canlandırmakla sınırlı değildir; aynı zamanda ülkenin küresel alanda rekabetçiliğini artırma potansiyeli de barındırır. Üniversiteler ve sanayi […]

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

Yaratıcılığın, inovasyonun ve girişimciliğin gelişmesi, bir toplumun ilerlemesinin temel taşlarıdır. “1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı” sadece birçok insanın fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine olanak tanımakla kalmıyor. Aynı zamanda topluma daha büyük bir değer sunma potansiyeline sahip inovatif projeleri destekleyerek ülkenin genel rekabet gücünü artırıyor. 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı Nedir? Proje Pazarları Destekleme Programı, girişimciler, […]

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı

Sanayi dünyası, teknolojinin hızla geliştiği ve rekabetin giderek yoğunlaştığı bir dönemde büyüme ve sürdürülebilirlik açısından sürekli bir dönüşümün içerisindedir. Türkiye’nin bu dinamik değişime ayak uydurabilmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için inovasyon ve AR-GE faaliyetleri vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.  1501 Sanayi AR-GE Destek Programı, sadece Türkiye’nin sanayi sektörünü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarda […]

Yurt Dışında Nasıl Müşteri Bulunur?

Yurt dışında müşteri bulma, günümüz iş dünyasında önemli bir stratejik adım olarak kendini gösteriyor. Ancak bu konu, sadece iş dünyasının bir gerekliliği değil, aynı zamanda bir sanatın icrasıdır. Bu sanatı anlamak ve ustalaşmak, işletmenizi uluslararası pazarda büyütmek için hayati bir unsur haline gelmektedir. Küresel pazarın kapıları, gün geçtikçe daha fazla açılmakta ve işletmelerin sınırları giderek […]

Tekstil İhracatı Nasıl Yapılır?

Tekstil sektörü, bir ülkenin ekonomisinde önemli bir role sahiptir ve dünya genelinde ticaretin canlı bir parçasını oluşturur. Tekstil ürünleri, giyimden ev tekstiline kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılır ve insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bağlamda, tekstil ürünlerinin üretimi ve ticareti, birçok ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlar.  Tekstil İhracatının Önemi Tekstil ürünleri, dünya […]

Mücevher İhracatı: Türkiye’nin Parlayan Hazinesi

Mücevherler, insanoğlunun varoluşundan bu yana büyülenmiş, hayranlıkla bakmış ve bu göz kamaştırıcı objeleri değerli saymıştır. Mücevherler, sadece estetik açıdan göz alıcı olmanın ötesinde, bir ülkenin tarihini, kültürel derinliğini ve ekonomik zenginliğini yansıtan özel anlamlar taşırlar.  Mücevherler, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir ve insanlığın en eski uygarlıklarından itibaren vazgeçilmez birer parçası olmuşlardır. Her bir mücevher, ustaların […]

Kuruyemiş İhracatının Sırları

Kuruyemişler, doğanın bize sunduğu lezzetli ve besleyici hazinelerdir. İnsanlık tarihi boyunca, kuruyemişler hem gıda hem de beslenme açısından önemli bir rol oynamıştır. Bu zengin ve çeşitli gıda grubu, sağlık ve tat açısından birçok beklentiyi karşılamaktadır. Ancak kuruyemişler sadece lezzetli ve besleyici olmalarıyla değil, aynı zamanda küresel ticaretin önemli bir parçası olarak da kendilerini kanıtlamışlardır. Kuruyemiş […]

İhracatta Pazar Araştırması Yapmak

Dünya ekonomisi sürekli olarak değişiyor ve işletmeler artık sadece yerel pazarlarda rekabet etmek yerine küresel pazarlara açılmayı düşünüyor. İşte bu noktada, ihracatın önemi giderek artmaktadır. İhracat, bir işletmenin sadece yerel müşterilere hizmet vermekten öte, dünya genelinde büyüme ve sürdürülebilir başarı elde etme fırsatını temsil ediyor. İhracatın Önemi: Küresel Pazardaki İşletme Potansiyeli İhracatın özellikle işletmeler için […]

İhracatta Nasıl Müşteri Bulunur?

Günümüz iş dünyasında, işletmeler için sınırları aşma ve uluslararası arenada büyüme fırsatları hiç olmadığı kadar erişilebilir hale gelmiştir. İhracat, bu sınırları aşmanın, yeni pazarlara açılmanın ve işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlama yoludur. Uluslararası pazarlara açılmak, bir işletme için sadece büyüme değil, aynı zamanda küresel bir varlık olma yolunda önemli bir adımı temsil eder. Ancak, ihracatta başarılı […]

İhracata Adım Atmak

Günümüz küreselleşmiş dünyasında, işletmeler için yeni fırsatlar ve büyüme yolları sürekli olarak gelişmektedir. Bu fırsatlardan biri de ihracattır. İhracat, bir ülkenin sınırlarının ötesine ürün veya hizmetlerin satılması anlamına gelir ve işletmelere geniş bir büyüme potansiyeli sunar. İhracat yapmanın işletmelere sağlayabileceği faydaları anlamak, bu yola girmeyi düşünen yani “İhracat yapmak istiyorum” diyen girişimciler ve işletme sahipleri […]

Küresel Büyüme İçin İhracat Pazarlaması Stratejileri

Günümüzün globalleşmiş iş dünyasında, işletmeler için sınırları aşarak büyümek ve rekabet avantajı sağlamak hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. İhracat Pazarlaması kavramı, işletmelerin uluslararası alanda büyüme potansiyelini ortaya çıkarıyor. Bu girişim, birçok açıdan iş dünyasının önündeki kapıları aralıyor ve yeni fırsatlar sunuyor. İhracat Pazarlamasının Önemi ve Küresel Büyüme Potansiyeli İhracat pazarlaması, bir işletmenin ürünlerini ve […]

Türkiye’nin Tarımsal Gücü: Buğday İhracatı

Buğday, insanlığın tarih boyunca temel besin kaynaklarından biri olmuş ve dünya tarımının belkemiğini oluşturmuştur. Özellikle un, ekmek ve diğer unlu mamullerin üretiminde kullanılan bu tahıl, küresel gıda güvencesinin sağlanmasında hayati bir role sahiptir. Buğday, sadece insanların beslenmesi için değil, aynı zamanda hayvan yemi ve sanayi ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye, buğday üretimindeki stratejik […]

Başarılı Bir İplik İhracatı Nasıl Yapılır?

Tekstil sektörü, dünya genelindeki ekonomik aktivitelerin önemli bir parçasını oluştururken, bu sektörün temel taşlarından biri de iplik üretimi ve ihracatıdır. İplik, kumaş ve tekstil ürünlerinin üretiminde vazgeçilmez bir hammadde olarak kullanılır ve bu nedenle iplik ihracatı, uluslararası ticaretin merkezinde bulunmaktadır. İplik ihracatı yapmak, sadece işinizi büyütme fırsatları sunmakla kalmaz, aynı zamanda küresel tekstil endüstrisinin dinamiklerini […]

Otomotiv İhracatındaki Büyüme

Otomotiv İhracatındaki Büyüme Türkiye’nin ekonomik yapısının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv sektörü, ülkenin dış ticaret dengesi, istihdam oranı ve teknolojik gelişimi üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır.  Otomotiv Sektörü Neden Önemlidir? Türkiye, otomotiv sektöründe önemli bir üretici ve ihracatçı konumunda bulunmaktadır. Otomotiv endüstrisi, ülkenin ekonomik büyümesine önemli bir itici güç sağlamakta ve bir dizi avantaj […]

Maden İhracatının Uluslararası Pazardaki Rolü

Maden endüstrisi, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynayan ve dünya genelinde büyük bir öneme sahip olan bir sektördür. Madenler, inşaat malzemelerinden elektronik cihazlara kadar pek çok endüstriyel ürünün temel hammaddesini oluşturur. Bu nedenle, bir ülkenin maden potansiyeli ve maden endüstrisinin gelişimi, ekonomik gücünün bir göstergesi olarak kabul edilir. Türkiye, zengin doğal kaynakları, coğrafi […]

Hazır Giyim İhracatı: Moda Dünyasındaki Yükseliş

Hazır giyim endüstrisi, dünya genelinde büyük bir öneme sahip olan ve sürekli olarak evrim geçiren bir sektördür. Bu endüstri, giyim ürünlerinin tasarımından üretimine, dağıtımından perakende satışına kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Hazır giyim ürünleri, insanların günlük yaşamlarında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır ve modanın hızla değiştiği bir sektör olarak bilinir. Hazır giyim endüstrisi, dünya ekonomisine […]

Gübre İhracatının Küresel Rolü

Dünya üzerindeki nüfus hızla artıyor ve bu durum, gıda üretimine yönelik talebi sürekli olarak artırıyor. Tarım sektörü, bu artan talebi karşılamak ve dünya nüfusunu beslemek için hayati bir öneme sahiptir. Ancak tarımın sürdürülebilirliği ve verimliliği, dünya gıda güvenliği açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. İşte tam bu noktada gübre, modern tarımın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza […]

Elektronik İhracatı: Teknoloji Dünyasını Dünya Pazarlarına Taşımanın Yolu

Günümüzde dünya ekonomisi, hızla gelişen ve dönüşen bir sektör olan elektronik endüstrisi tarafından şekillendirilmektedir. Elektronik ürünler, tüketici elektroniğinden endüstriyel otomasyona kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır ve bu ürünlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya Genelinde Elektronik Ürünlerin Talebi: Elektronik ürünlerin talebi, dünya genelinde sürekli bir artış göstermektedir. Bu artışın birkaç nedeni vardır. İlk olarak, gelişen […]

Bal İhracatı Nasıl Yapılır?

Dünya sofralarının vazgeçilmez tatlandırıcısı, sağlığın anahtarlarından biri olarak kabul edilen bal, binlerce yıldır insanların hayatında özel bir yere sahip olmuştur. Bal, sadece tatlılık katmanı eklemekle kalmaz, aynı zamanda sağlık yönünden de zengin bir içerik sunar. Doğal bir enerji kaynağı olarak bilinen bal, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve enzimlerle doludur ve bu nedenle sağlık bilincine sahip tüketiciler […]

Altın İhracatı Nasıl Yapılır?

Altın, yüzyıllardır en değerli metallerinden birisi olarak kabul görür. Parlak, dayanıklı ve kıymetli olması nedeniyle, altın insanlar için yüzyıllardır bir sembol olmuş ve ekonomik sistemlerin temel bir bileşeni haline gelmiştir. Bugün altın, dünya ekonomilerinde büyük bir öneme sahiptir ve ülkelerin ekonomik istikrarını desteklemek için kullanılan bir kaynaktır. Türkiye, bu değerli maddeyi sadece tarihi ve kültürel […]

Toptan İhracat: Küresel Pazarlarda Büyüme Fırsatları ve Stratejileri

Dünya ticaretinin önemli bir bileşeni olan toptan ihracat, modern ekonomiler için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Toptan ihracatın önemi, ekonomik büyümeye ve uluslararası ticaretin canlılığına önemli katkılar sağlamasıyla öne çıkmaktadır.  Toptan İhracat Nedir? Toptan ihracat, bir ülkenin ürünlerini veya hizmetlerini, genellikle büyük miktarlarda ve geniş pazarlara yönelik olarak uluslararası pazarda satma sürecini ifade eder. Bu […]

Sebze İhracatı Nasıl Yapılır?

Dünya üzerindeki tarım ve tarıma dayalı ekonomiler için sebze ihracatı, sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve küresel pazarlarda varlığını sürdürebilme açısından kritik bir öneme sahiptir. Tarım ürünleri, bir ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra çiftçilere gelir kaynağı oluştururken, aynı zamanda dünya genelinde insanların sağlıklı ve dengeli beslenmelerini destekler. Bu […]

Kozmetik İhracatı: Uluslararası Pazarlarda Başarılı Olmanın Yolları

Kozmetik İhracatı, bir ülkenin kendi ürettiği kozmetik ürünlerin uluslararası pazarlara satılması anlamına gelir. Bu, kozmetik endüstrisinin ürünlerini sadece yerel tüketiciye değil, aynı zamanda dünya genelindeki tüketicilere sunma ve satma sürecidir. Kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, parfümler, saç bakım ürünleri ve daha birçok kategori içerebilir. Kozmetik İhracatının Önemi Kozmetik ihracatı, birçok açıdan büyük bir […]

Hizmetlerin Yurt Dışına Satışı: İhracat Süreçleri

Günümüzün hızla değişen ekonomik ortamında, ticaretin tanımı kökten değişiyor. Geleneksel olarak, malların uluslararası taşımacılığı ve alım-satımı ön plandaydı, ancak artık iş dünyası, daha karmaşık ve geniş bir yelpazede hizmetleri içeriyor. Hizmet ihracatı, geleneksel malların ötesine geçerek, profesyonel hizmetlerden turizme, finansal hizmetlerden bilişime kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerin uluslararası düzeyde ticaretini ifade eder. Hizmet ihracatı, […]

İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

Küreselleşme çağında iş yapma biçimleri ve ticaret dinamikleri hızla değişiyor. İşletmeler artık sınırların ötesine geçerek daha büyük bir pazara ulaşma fırsatına sahipler, ancak bu fırsatları değerlendirmek ve başarılı bir şekilde genişlemek için stratejik bir yaklaşım gerekiyor. Bu noktada, İhracat müşterilerini bulabilmek işletmeler için büyük bir önem taşıyor. İhracat müşterilerini bulma, bir işletmenin uluslararası pazarlarda varlık […]

Hizmet İhracatı Nasıl Yapılır?

Günümüzün hızla değişen ekonomik ortamında, ticaretin tanımı kökten değişiyor. Geleneksel olarak, malların uluslararası taşımacılığı ve alım-satımı ön plandaydı, ancak artık iş dünyası, daha karmaşık ve geniş bir yelpazede hizmetleri içeriyor. Hizmet ihracatı, geleneksel malların ötesine geçerek, profesyonel hizmetlerden turizme, finansal hizmetlerden bilişime kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerin uluslararası düzeyde ticaretini ifade eder. Hizmet İhracatı […]

Gıda İhracatı Nasıl Yapılır?

Gıda, insanların hayatındaki temel ihtiyaçlardan biri olup, yüzyıllardır kültürlerin ve toplumların bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak günümüzde gıda, sadece bir yaşam destekleyicisi olarak değil, aynı zamanda bir ülkenin ekonomik büyümesini sürdürmesi ve uluslararası arenada tanınmasında kritik bir etken haline gelmiştir. Bu bağlamda, gıda ihracatı, bir ülkenin kendi sınırları dışındaki pazarlara gıda ürünleri […]

B2B İhracat Stratejileri

İş dünyası giderek küreselleşiyor ve bu durum, şirketlerin büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirmelerini gerektiriyor. B2B (Business-to-Business) ihracat, şirketlerin ürün ve hizmetlerini diğer işletmelere yurt dışında satma sürecini ifade eder. Bu işlem, bir şirketin uluslararası arenada büyümesini ve rekabet gücünü artırmasını amaçlar. B2B İhracat Nedir? B2B İhracat, bir işletmenin ürün veya hizmetlerini başka işletmelere satma […]

İhracatta Gümrük Mevzuatı Nedir?

İhracatta Gümrük Mevzuatı Nedir?

İhracatta gümrük mevzuatı, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan mal satışlarında uygulanan gümrük yasaları ve düzenlemeleridir. İhracatta gümrük mevzuatı, ihracatçıların ihracat ürünlerini ülkeden çıkarması, ihraç beyannamesi düzenlemesi, gümrük işlemlerini tamamlaması ve ihracat işlemlerinde uygulanan vergileri ödemesi gibi işlemleri kapsar. İhracatta gümrük mevzuatı, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. İhracat yapmak isteyen bir firma, öncelikle hedef pazarın gümrük […]

İhracat Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

İhracat Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

İhracat pazarlama stratejileri, bir şirketin ürünlerini uluslararası pazara tanıtmak ve satmak için uyguladığı plan ve taktiklerdir. İhracat pazarlama stratejileri, ürünlerin hedef pazarlarda bilinirliğini artırmak, rekabet avantajı elde etmek ve satışları artırmak için tasarlanır. İhracat pazarlama stratejileri arasında şunlar bulunabilir: Bu stratejiler, şirketlerin uluslararası pazarda başarılı olmalarını sağlayabilir. Ancak, her ülke ve pazar farklı olduğundan, stratejilerin […]

İhracat İşlemleri Nelerdir?

İhracat İşlemleri Nelerdir?

İhracat, bir ülkeden diğer bir ülkeye mal veya hizmet gönderme işlemidir. İhracat işlemleri ise ihracatın gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm prosedürler, belgeler ve işlemlerdir. İhracat işlemleri aşağıdaki adımları içerir: Bu süreçler, ülkeler arasındaki ticaretin düzenlenmesine yönelik yasal düzenlemelere göre değişebilir. İhracat işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, detaylı bir planlama ve yasal düzenlemelere uygun hareket […]

İhracat Danışmanlığı Nedir?

İhracat Danışmanlığı Nedir?

İhracat danışmanlığı, bir işletmenin ihracat yapmak için gerekli olan tüm prosedürleri, belgeleri, pazarlama stratejilerini ve lojistik operasyonlarını yönetmek için profesyonel danışmanlık hizmetidir. İhracat danışmanları, işletmelere ürünlerini küresel pazarlara nasıl sunacaklarını, ihracat lisansı ve izinleri nasıl alacaklarını, uluslararası ticaret anlaşmaları ve düzenlemelerine nasıl uyacaklarını ve müşterileriyle nasıl iletişim kuracaklarını öğretirler. İhracat danışmanlığı, işletmelerin ihracat faaliyetlerindeki riskleri […]

İhracat Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

İhracat Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

İhracat danışmanlığı, firmaların ihracat işlemlerini yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve tecrübeye dayalı bir danışmanlık hizmetidir. İhracat danışmanları, ihracat yapmak isteyen firmaların ihtiyaç duydukları bilgi, belge, pazar araştırması ve diğer konularda yardımcı olurlar. İhracat danışmanlığı yapmak isteyenler için aşağıdaki adımlar izlenebilir: İhracat Danışmanlığı Hizmetinde Nelere Dikkat Edilmelidir? İhracat danışmanlığı hizmetinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir; İhracat […]

İhracat Danışmanlığı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

İhracat Danışmanlığı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

İhracat danışmanlığı fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler şunları içerebilir: İhracat danışmanlık hizmetlerinin fiyatları genellikle proje bazında belirlenir. Bu nedenle, hizmet almak isteyen şirketler, danışmanlarla doğrudan iletişime geçerek fiyat teklifi talep edebilirler. İhracat Danışmanlığı Ücretleri Nelere Göre Belirlenir? İhracat danışmanlığı ücretleri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında aşağıdakiler yer alır: İhracat […]

Dış Ticaret Firmalarının Görevleri Nelerdir?

Dış Ticaret Firmalarının Görevleri Nelerdir?

Dış ticaret firmaları, uluslararası ticarette aracılık eden ve mal ve hizmetleri yurt dışına satan firmalardır. Bu firmaların görevleri arasında şunlar yer alabilir: Dış Ticaret Firmaları Hangi Alanlarda Hizmet Verirler? Dış ticaret firmaları, çeşitli alanlarda hizmet verirler. Bunlar arasında şunlar yer alabilir: Dış Ticaret Firmaları Hangi Üretim Alanlarındaki Firmalara Hizmet Verir? Dış ticaret firmaları, çeşitli üretim […]

Tarım İhracatı Nedir?

Tarım İhracatı Nedir?

Tarım İhracatı Tarım ihracatı, bir ülkenin ürettiği tarım ürünlerini diğer ülkelere satmasıdır. Dünya çapında önemli bir endüstridir ve birçok ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır. Tarım ihracatı, tarım ürünlerinin yanı sıra tarım işleme ürünlerini de içerebilir. Tarım ürünleri, gıda, yem, yakıt, tekstil, ilaç, biyoteknoloji, kozmetik, boya ve diğer birçok sektör için hammaddeler sağlar. Tarım […]

E-İhracat Nedir?

E-İhracat Nedir?

E-ihracat, elektronik ortamda yapılan ihracat anlamına gelir. Ülke sınırları dışındaki müşterilere ürün veya hizmet satmak için kullanılan bir ticaret yöntemidir. E-ihracat Nasıl Yapılır? E-ihracat yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: Bu adımlar size yardımcı olacaktır ancak her ülkenin farklı ihracat yasaları ve vergi yükümlülükleri olabilir, bu nedenle bu konuda uzman bir danışmanla çalışmak faydalı olabilir. […]

Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticaret danışmanlığı, bir ülkenin ihracat ve ithalat işlemleri konusunda yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş bir hizmettir. Bu hizmetler arasında, ülkenin ihracat ve ithalat yasalarının ve prosedürlerinin anlaşılması, potansiyel ticaret ortaklarının araştırılması, ticaret anlaşmalarının yapılması, ticaret fuarlarına katılım ve ihracat pazarlarının araştırılması gibi hizmetler yer alır. Dış ticaret danışmanları, ihracat ve […]

İhracat Danışmanlığı

İhracat Danışmanlığı

İhracat Danışmanlığı İhracat danışmanlığı, bir ülkeden diğer ülkelere malların ve hizmetlerin satılmasına yardımcı olan bir hizmettir. İhracat danışmanları, ihracat yapmak isteyen şirketlerin ihracat sürecini yönetir ve bu süreci kolaylaştırmak için çeşitli hizmetler sunar. Örneğin, ihracat danışmanları ihracat yapmak isteyen şirketlerin ihracat yapabilecekleri ülkeleri belirlemeye yardımcı olabilir, ihracat yapılacak ülkede gerekli olan dokümanların hazırlanmasına yardımcı olabilir […]

Kolay İhracat Platformu

Kolay İhracat Platformu

Kolay İhracat ile Alakalı Bilmeniz Gerekenler Kolay İhracat, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir portal olarak ihracatçı firmaların daha kaliteli ve sürdürülebilir bir ihracat süreci gerçekleştirmek adına oluşturulmuştur. Platform, ihracatçılara bilgi sağlamak ve sürece dair bütün bilgileri tek yerde toplamak adına dikkat çekiyor. ‘İhracata Dair Her Şey’ vurgusu kullanılarak oluşturulan platform çerçevesinde bir ihracatçı için ihtiyaç […]

İhracatta Ödeme Şekilleri Nelerdir?

İhracatta Ödeme Şekilleri Nelerdir?

İhracatta Ödeme Şekilleri  İhracatta ödeme şekilleri, ihracatçı ve ithalatçı firma arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre belirlenmektedir. Bu noktada firmaların birbirlerine olan güven durumu ile birlikte yapılan iş sayısına göre çeşitli ödeme şekilleri belirlenebilmektedir. Ancak burada belirtmek gerekir ki her ödeme şeklinde tarafların alacağı riskler mevcuttur. Bu doğrultuda her iki tarafta kendini en çok koruyan yöntemi tercih […]

İhracatta KDV İadesi

İhracatta KDV İadesi

İhracatta KDV İadesi İhracatta KDV iadesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mal ve hizmet alımı esnasında ödenen verginin ihracat faaliyeti sonrasında geri alınması adına tercih edilen bir uygulamadır. Bu uygulama çerçevesinde üretim ve hizmet sunmak için satın almalarda ödenen KDV’nin kaybolmaması sağlanmaktadır. KDV, satış yapılan son tüketici dışında kalan tarafların belli oranlarda indirimden faydalanabildikleri bir tutara […]

İhracat Teslim Şekilleri – INCOTERMS

İhracat Teslim Şekilleri - INCOTERMS

İhracat Teslim Şekilleri İhracat teslim şekilleri, uluslararası ticarette alışverişi gerçekleşen malların teslimatı konusunda tercih edilen yöntemlerdir. INCOTERMS olarak da bilinen teslim şekilleri uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. İhracat sürecinde en az fiyat ve ürün özellikleri kadar önemsenen teslim şekilleri kârlılığı doğrudan etkileyen çözümlerdir. Bu doğrultuda amaç tamamen ihracat sürecini sürdürülebilir kılmak ve kârlılığı yüksek seviyelere taşımaktır. […]

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat Nasıl Yapılır? İhracat Yapmanın Yolları Neledir?  İhracata başlamak isteyen firmalar, ihracatın nasıl yapılacağı ile ilgili çeşitli araştırmalar içerisine girebilmektedir. Sizler için hazırladığımız bu rehber sayesinde siz de ihracatın nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Şimdi gelin, ihracat nasıl yapılır sorusuna hep birlikte cevap arayalım. İhracatın Aşamaları Siz de ihracat nasıl yapılır sorusuna cevap […]

İhracat Firmaları

İhracat Firmaları

İhracat Firmaları ile İlgili Bütün Merak Ettikleriniz İhracat firmaları, bir ülke sınırları içerisinde imal edilen ya da değer katılan ürünlerin farklı ülkelere satışını gerçekleştiren organizasyonlardır. İhracatın bir paydaşı olarak varlığını sürdüren firmaların üretici ya da satıcı olması mümkündür. Hem üretici hem de ihracatçı firmaların kârlılığı fazla olurken satıcı firmalar için üretici ve alıcı arasında bir […]

İhracat Destekleri

İhracat Destekleri

İhracat Destekleri Neledir?  İhracat destekleri, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik verilen hibe ve teşvikleridir. Bunun yanında yurt dışına açılmak isteyen firmalara da destek sağlanmasını amaçlayan ihracat destekleri de Ticaret Bakanlığının programlarında yer almaktadır. İhracat desteklerinde programlar markalaşma, pazarlama ve ihracata hazır olmaya yönelik 3 ana başlık altında toplanmıştır. İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma İhracat […]

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Neler?

Türkiye'nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Neler?

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Neler? İhracat, Türkiye’nin Cari Dengesi açısından daima önemli bir olgu olduğu gibi ülke gelirinin arttırılmasında da büyük role sahiptir. Bu çerçevede ihracat rakamlarının iyileştirilmesi ve döviz gelirinin daima artan bir trende girmesinde bütün ihracatçıların katkısı beklenmektedir. Sektör ve faaliyet yoğunluğu düşünülmeksizin şirketlerin yurt dışında bulunan müşterilerine ürün satmaları anlamına […]

Mikro İhracat Nedir?

Mikro İhracat Nedir?

Mikro İhracat Nedir? Mikro ihracat, küçük veya orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) sınırlı kaynakları olan ve küresel pazara erişmek isteyen firmaların, ihracat yapmak için kullandığı bir yöntemdir. Mikro ihracat, bir ürünün veya hizmetin küçük miktarlarda yurt dışına satılmasıdır. Bu genellikle, bir KOBİ’nin ihracat işine yeni başlaması için bir ilk adım olabilir ve birçok KOBİ, ülke sınırlarını […]

Konsinye İhracat

Konsinye İhracat

Uluslararası ticaretin her geçen gün daha da geniş alanlara yayıldığı günümüzde ticaret kavramları da daha fazla kişiye ulaşmaktadır. Bu kapsamda teknik ifadeler ve bilgiler içeren kavramları açıklayarak avantajlarını değerlendirmek gerekir. Konsinye İhracat, uluslararası ticaret ile ilgili en çok merak edilen bir kavram olması nedeniyle ele alınması gerekli konular arasındadır. Sizi bilgilendirmek adına hazırlanan bu rehberde […]

Hizmet İhracatı

Hizmet İhracatı

Hizmet ihracatı, günümüzde giderek merak edilen bir kavram haline gelmiştir. Sınırları aşarak yurt dışında faaliyet göstermeye başlayan birçok işletmenin radarına giren hizmet ihracatında muhasebe işlemleri de faaliyet kadar büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada sizler için hizmet ihracatının ne anlama geldiği ile ilgili bir rehber hazırladık. Şimdi gelin, hizmet ihracatı ile ilgili tüm merak edilenleri […]

İhracat Departmanı

İhracat Departmanı

İhracat, mal ve hizmetlerin ülke sınırları dışında faaliyet gösteren işletmelere satışını konu alan bir etkinlik olurken ihracat departmanı bu konuda gerekli süreçleri yöneten birimdir. Uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren ve ürünlerini farklı ülkelere pazarlama arzusunda olan her işletme için ihracat departmanı bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Bu durumda ihracat departmanının ne olduğu, görev tanımı ve […]

İhracat Ne Demek?

İhracat Ne Demek?

İhracat Ne Demek? İhracat, bir ülkede üretimi gerçekleştirilen ürünün farklı ülkelere satılmasını ifade eden bir terimdir. Ülke ekonomisi için son derece önemli olan ihracat, dış ticaret dengesinin en önemli faktörleri arasında yer almaktadır. İhracat bir döviz karşılığında gerçekleştirilmektedir. Bu noktada ülkeye döviz girdisinin en temel kaynağı olarak ihracat ifade edilmektedir. Dolayısıyla ihracat ne demek kısaca […]

Profesyonel Bir Dijital Kimliğin İhracattaki Önemi

Profesyonel Bir Dijital Kimliğin İhracattaki Önemi

Dijitalleşmenin sosyal hayatımıza bağlı birçok alanda olduğu gibi ihracat alanındaki ağırlığı da her geçen gün artmaktadır. Buna istinaden ülkemiz Ticaret Bakanlığı’nın blok zincir, kağıtsız ihracat, kolay destek sistemi gibi birçok başlık altında ihracatı dijitalleştirmeye yönelik gerçekleştirmiş olduğu öncü çalışmalar da yerli üretici firmaların ihracatta dijitalleşmesi adına destekleyici bir rol oynamaktadır. Fakat bu öncü çalışmaların haricinde, […]

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat vergisi ya da gümrük vergisi; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda bulunan madde 3/8 ile “Gümrük vergileri” deyimi olarak tanımlanmıştır. Bahse konu vergi ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü kapsar. Bir başka ifadeyle bu vergi; eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle Gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergiler şeklinde […]

DAC Dış Ticaret Danışmanlığı

DAC Dış Ticaret Danışmanlığı

DAC Dış Ticaret Danışmanlığı DAC Danışmanlık hizmetleri 2019 yılında kurulan ve Ankara’da hizmet veren ithalat ve ihracat kısacası dış ticaret danışmanlığı hizmeti sunan bir firma olarak öne çıkmaktadır. Savunma Sanayisi ve inşaat, mobilya ve gıda gibi sektörlerde danışmalık hizmeti vermekte olan tüm firmalara bunun yanında pazar arayışı hususunda da firmalara danışmanlık hizmeti yanı sıra destek […]

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020)

İhracat Teslim Şekilleri - INCOTERMS

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) Yeni düzenlemeler ile birlikte Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020), 2020 yılının ilk ayında yürürlüğe alınacağı belirtilmiştir. Dış ticareti etkileyecek, tüm değişiklik yapılmış maddeler ve yeni düzenlemeleriyle birlikte Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) 2019 yılı içerisinde herkesle paylaşılacaktır. 1936 yılından beri ICC – International Chamber of Commerce (UTO – Uluslararası Ticaret […]

İş Yaşamında ve Proje Döngüsünde SMART Tekniği

İş Yaşamında ve Proje Döngüsünde SMART Tekniği

SMART TEKNİĞİ SMART, 5 temel terimin birleşmesiyle oluşan ve hedeflerinizi yönlendirmek için kullanabileceğiniz bir kısaltmadır. Kriterleri, Peter Drucker’ın Kişisel Öğrenim Planı konseptine eklenen Hedeflere Göre Yönetimi tarafından sıklıkla atfedilir. “Smart” sözcüğü İngilizce “zekice, ustaca, harika” gibi anlamlar taşımaktadır. SMART TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?  Hedeflerinizin net ve erişilebilir olduğundan emin olmak için aşağıdaki kriterlerden her biri proje […]

İhracatın Faydaları

İhracatın Faydaları

İhracatın Faydaları Nelerdir?  İhracatın firmalar açısından farklı faydaları bulunmaktadır. İhracat yapabilmek birçok sektörün faaliyetlerini sürdürebilmeleri için zorunluluk haline gelmiştir. Dış ticaretin özellikle ihracat bakımından faydalarına bakacak olursak; –          Satış rakamlarını ve kar marjını arttırmak –          Dünya pazarlarında markanızın ve sektörünüzün yer almasını sağlamak ve pay almak –          İç pazara olan bağımlılığı azaltmak (iç pazardaki rekabetten […]

Akreditif Ödeme Yöntemi

Akreditif Ödeme Yöntemi

Akreditif Ödeme Yöntemi ve İhracat  Akreditif ödeme yöntemi ihracatçı için peşin ödemeden sonra en güvenli ödeme yöntemidir. İthalatçı açısından bakıldığında ise peşin ödemeden daha güvenli olan bir yöntemdir. Akreditif şarta bağlı bir ödeme yöntemidir. Akreditif altında ödeme almanın şartı ise uygun evrak ibrazı yapmaktır. Vadeli ve görüldüğünde akreditif olarak ikiye ayrılır. Uygun evrak ibrazına karar verecek olan […]

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile; – Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması; – Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmalar resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. – Pasaport başvurusu […]

İhracatta Dijital Pazarlama Stratejileri

İhracatta Dijital Pazarlama Stratejileri

İHRACATTA DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ İletişim ve teknolojinin çok hızlı ilerlediği küresel dünyada müşteri istek ve ihtiyaçları da bir o kadar değişmektedir. Nüfusun sürekli artıyor olması, ticarete konu olan ürün-hizmet ikamelerinin ve rakiplerinin artıyor olması, dağıtım kanallarının değişmesi, yeni kanalların eklenmesi Tutundurma faaliyetlerini gerekli kılmaktadır. Özellikle ihracatta dijital pazarlama stratejileri ile ortaya konulacak tutundurma stratejileri ile […]

Nitelikli İhracat

Nitelikli İhracat

NİTELİKLİ İHRACAT İhracatımızı kaliteli ve sürdürülebilir kılmak için elbette tüm aşamalarda göz önünde bulundurmamız gereken faktörler vardır. Ürünün kendisi ve ambalajından tutun da, pazarlama faaliyetleri, nakliyesi ve müşterisi de aslında o ihracatın niteliğini belirler. İhracatta nitelik denildiğinde, ürünü kendi belirlediğimiz şartlarda satmayı düşünebiliriz. Müşteri mal mukabili ödemeyi istiyor fakat biz bir ihracatçı olarak peşin ödeme […]

Turquality Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Turquality Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

TURQUALITY NEDİR?  TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.    Bu itibarla, […]

İhracatta Doğru Pazarlama Nasıl Yapılır?

İhracatta Doğru Pazarlama Nasıl Yapılır?

İhracatta Doğru Pazarlama Stratejileri  İhracat yaparken ya da satış yaparken ürünlerinizin hangi %20’si satışlarınızın %80’ini oluşturuyor? Pazarınızın hangi %20’si satışlarınızın %80’ini oluşturuyor? İtalyan Ekonomist Vilfredo Pareto tarafından 1906 yılında yılında ülkesindeki zenginliğin %80’inin nüfusun %20’sinden geldiğini fark etmesiyle başlayan 80/20 Paretosu, sonuçların büyük bölümünün azınlıklar tarafından gerçekleştiğini öne sürüyor. En sevdiğimiz giysilerimizin %20’sini zamanın %80’inde giymekteyiz, Zamanımızın %80’ini […]

Dış Ticarette Pazar Büyüklüğü ve Gelişme Potansiyeli

Dış Ticarette Pazar Büyüklüğü ve Gelişme Potansiyeli

Dış Ticarette Pazar Büyüklüğü  Geçmiş dönemlerde dış ticarette pazarın büyüklüğü ve ölçeği, yatırım kararlarımızı doğrudan etikileyen önemli bir faktördü. Pazarın büyüklüğü, satışa uygun değilse bu girişim yatırım yapmaya değer görülmezdi. Fakat günümüzde özellikle e-ticaret markaları global dünyada pazarın en büyük oyuncuları haline geldi. Kurallar değişti ve bu kurallar onlar tarafından etkin şekilde uygulanmaya başlandı! Tüketim […]

Uluslararası Ticarette Teslim Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Teslim Yöntemleri

ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM YÖNTEMLERİ NELERDİR? Dış ticaret ve uluslararası ticarette belirli teslim yöntemleri bulunmaktadır. İhracat ve ithalat da genel olarak bu teslim yöntemleri kullanılır ve kendi arasında değişikliler gösterir.  Ex Works (EXW) – Yerinde Teslim Uluslararası ticarette teslim yöntemleri arasında yer alan Ex Works “İşyerinde Teslim” anlamını taşıyan bir teslim yöntemidir. “Ex Works” teslim yönteminde; […]

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Nedir? Yurt dışı pazar destek programı, bir ülkenin ihracatını artırmak amacıyla ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik olarak hükümet tarafından sunulan bir destek programıdır. Bu programlar, ihracat yapmak isteyen firmaların yurt dışındaki pazarlarda daha etkin bir şekilde rekabet etmelerini ve ihracatlarını artırmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Yurt dışı pazar destek programları, ihracat […]

Dış Ticarette Markalaşma

Dış Ticarette Markalaşma

Dış Ticarette Markalaşma Nedir? Dış ticarette markalaşma, bir şirketin ürün veya hizmetlerini yurt dışındaki tüketicilere sunarken kendi markasını ve imajını oluşturması ve korumasıdır. Bu süreçte şirket, ürün ve hizmetlerinin kalitesini, farklılıklarını ve benzersizliklerini ortaya çıkararak tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçlar. Markalaşma, şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin farklılaştırmasına ve benzersiz bir kişilik kazandırılmasına yardımcı olur. Bu, tüketicilerin ürünleri […]

Uluslararası Ticaretin Küresel Ekonomiye Etkisi

Uluslararası Ticaretin Küresel Ekonomiye Etkisi

Uluslararası Ticaretin Küresel Ekonomiye Etkisi Nedir? Uluslararası ticaret, dünya ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Küreselleşme süreciyle birlikte, uluslararası ticaret daha da önemli hale gelmiştir. Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomilerini büyütmek, ihracat ve ithalat yoluyla ticaret hacimlerini artırmak, farklı ülkelerden ürün ve hizmetlerin alınması veya satılması yoluyla çeşitlendirmek ve bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli […]

İhracatta Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

İhracatta Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

İhracatta Yapılan Hatalar  İhracat kararı firmaların geleceği konusunda önemli etkileri bulunan ve dikkate alınması gereken bir karardır. Her firmanın mutlaka ihracata başlamak veya var olan ihracatını arttırmak gibi hayalleri vardır. Her ne kadar firmaların kaynakları veya kararlılığı yeterli görünse de tek başına başarı sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle ihracatta yapılan hatalar doğru satışların yapılmasına […]

GTİP Nedir? Ne İşe Yarar?

GTİP Nedir? Ne İşe Yarar?

GTIP Kodu Nedir? GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu), bir malın ithalatında veya ihracatında kullanılan bir kodlama sistemidir. GTIP kodu, bir malın özelliklerine göre belirli bir sayısal kodun atanmasını sağlar ve bu sayede malın gümrük vergisi, vergi muafiyeti, ithalat kotası gibi hususlar hakkında bilgi verir.GTIP, dünya genelinde kullanılan bir sistemdir ve 6 haneli bir sayı dizisi […]

İhracat Stratejileri

İhracat Stratejileri

İhracat Stratejileri ve Anahtar Hamleler  Dış ticaret ve ihracat, özellikle herhangi biri belirli bir ürün veya bölgede uzmansa, uluslararası tüccarlar için fırsatlarla olgunlaşmıştır. Temas ağı işten memnun ama şimdi ürünleri satmak için yeni pazarlar bulmak istiyor. Doğru ihracat için,  aşağıdaki  ihracat stratejileri, herkesin yeni pazarlarda başarılı olmasını sağlayacaktır: Bunların dışında, ihracat stratejileri için herhangi bir […]

Müzakere Teknikleri

Müzakere Teknikleri

Müzakere Teknikleri Nelerdir? Müzakere, insanların farklılıkları çözdüğü bir yöntemdir. Tartışma ve ihtilaftan kaçınırken uzlaşmaya varıldığı bir süreçtir. Herhangi bir anlaşmazlıkta, bireyler kendi pozisyonları (veya belki de temsil ettikleri bir organizasyon) için olası en iyi sonucu elde etmeyi anlaşılır bir şekilde hedefler. Bununla birlikte, adalet, karşılıklı fayda arama ve bir ilişkiyi sürdürme ilkeleri, başarılı bir sonucun […]

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Nedir?   Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programı, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler ile orta büyüklükteki işletmelerin başvurabileceği bir destek programıdır.  Fakat ilk defa açıklanan bu çağrı teklifinde imalat sektöründe yer alan bütün işletmeler programa dahil değildir. Çağrı esaslı programdan yararlanmak isteyen firmalar NACE kodlarına uygun olarak başvuru yapabilecekken, uygun […]

Bilim Tabanlı Satış – Pazarlama Teknikleri

Bilim Tabanlı Satış - Pazarlama Teknikleri

Dış Ticarette Bilim Tabanlı Satış – Pazarlama Teknikleri Başarılı bir satıcı olabilmenin çok farklı yöntemleri vardır fakat her konuda üstünlük sağlayan bilimin, satış konusunda yapılan binlerce araştırma sayesinde “Bilim Tabanlı Satış – Pazarlama Teknikleri” başlığıyla adlandırabileceğimiz hızlı ve ispatlamış yöntemleri vardır. Bu yazımızda bilim tabanlı satış – pazarlama tekniklerini genel itibari ile inceleyeceğiz. Bilim ile desteklenen […]

Pandeminin Dış Ticarete Etkisi

Pandeminin Dış Ticarete Etkisi

Covid-19 salgınının global ekonomi alanında yarattığı reel şokların başında turizm ve seyahat harcamalarındaki gerileme geliyor. Bu ikisinden sonra en fazla etkilenen alanlardan biri ise dış ticaret. 2021’nin global ticaret için zor bir yıl olacağına şüphe yok. Sadece petrol fiyatlarındaki düşüş bile tüm mal ve hizmet fiyatlarını aşağı çekeceği için, dış ticareti azaltıcı bir etkiye sahip. […]

Neden İhracat Yapamıyorsunuz?

Neden İhracat Yapamıyorsunuz?

Neden İhracat Yapamıyorum Sorusunun Cevabı  Neden ihracat yapamıyorsunuzdur acaba? Bir çok defa yanıtını aramış hatta cevabını da bulmuşsunuzdur. Cevaplara ulaşırken karşılaştığınız zorluklar şu şekildeydi belki de ! Tüm bu zorlukların ortak bir özelliği var: Dışşal odaklılık İnsanlar genelde başarılı oldukları durumu içselleştirip başarısızlıklarını dışsallaştırırlar. Satış yapamadığınız veya yurtdışına ihracat gerçekleştiremediğimiz için neden müşteriyi, devleti, prosedürleri, rakiplerinizi, […]

İhracat Departman Hizmeti Nedir?

İhracat Departman Hizmeti Nedir?

İhracat departman hizmeti, bir şirketin ürünlerini ve hizmetlerini dünya çapında satışa sunmak için ilk kez DAC Danışmanlık tarafından tasarımlanan bir hizmettir. İhracat departman hizmetinde, şirketin ürünlerini ve hizmetlerini ihraç etmek için gerekli olan tüm işlemleri yürütür ve bu süreci yönetir. İhracat departmanı, genellikle bir şirketin satış, pazarlama ve lojistik ekipleriyle birlikte çalışır ve müşterilere ürünlerin […]

Ekonomik Kriz Döneminde İhracat

Ekonomik Kriz Döneminde İhracat

Kriz Döneminde İhracat Yönetimi  Bilindiği üzere kısmen atlattığımız korona virüs salgını dönemi ile Dünya bazında çoğu mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanması, turizm sektörünün global bazda sekteye uğraması ve daha birçok sektörün olumsuz etkilenmesi sebebi ile salgının Dünya çapında ekonomik krizi de beraberinde getirmesi beklenmektedir. Dünyada daha önce gerçekleşmiş ekonomik krizlerde ülkelerde gerçekleşen ticaret […]

İhracatta Fiyatlandırma Yöntemleri

İhracatta Fiyatlandırma Yöntemleri

İhracatta Fiyatlandırma Nasıl Yapılır? İhracat Fiyatlandırma Yöntemleri Nelerdir?  Kapsamlı bir Pazar Araştırması yapıldı, hedef ülkelerde potansiyel müşteriler bulundu ve sıra ürün fiyatını vermeye geldi. İhraç ürünü hangi yöntemlerle ve neye bağlı olarak fiyatlandırılmalı? İhracatta fiyatlandırma nasıl yapılır, ihracatta fiyatlandırma yöntemleri neler?  İşte ihracatta yapılan fiyatlandırma yöntemleri:  Maliyet Esaslı Fiyatlama Genellikle kullanılan fiyatlama yöntemidir. Üretim ya […]

Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma Stratejisi

Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma Stratejisi

Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma (Positioning) Stratejisi Pazarlama stratejisi olarak bilinen ‘konumlandırma’, rakiplere göre bir marka veya ürünle ilgili tüketici algısını etkileme yeteneğini ifade eder. Pazarlama ve ihracatta konumlandırmanın amacı, bir markanın veya ürünün imajını veya kimliğini, tüketicilerin onu belirli veya istenilen bir şekilde algılaması için oluşturmaktır. Konumlandırma stratejisini doğru kullanmak, ürünün pazardaki rekabet avantajını ortaya […]

Çağrılı 1501 ve 1507 Destek Programları

Çağrılı 1501 ve 1507 Destek Programları

1501 ve 1507 Destek Programları  Kendi alanında ve sektöründe etkin olmak isteyen firmalar genellikle TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge proje destek programlarından 1501 ile 1507 destek programlarına başvurmaktadırlar. Bu programlar firmaların kendi proje fikirlerine göre başvurabildiği programlardır. Ar-Ge projelerin tamamlanması ile elde edilen prototiplerin seri üretilerek ticarileşmesi için yararlanılan teşvikler için de 1501-1507 projelerinin etkinliği söz konusudur. Çağrı […]

İthalat Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

İthalat Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler  İthalat işlemleri; gerek mevzuatın genişliği, gerekse eşya cinsi ve ülke ayrımına göre birçok ayrıntı içermesi sebebiyle Dış Ticaret Operasyonlarının en önemli ve iyi organize edilmesi gereken kısmıdır. Bu çerçevede süreci iki ayrı başlıkta değerlendirebiliriz; İthalattan sorumlu ekip kimlerden oluşmaktadır?  İthalatın konusu, eşyalarla ilgili sipariş verilmesinden itibaren sürece dâhil olan tedarikçiler, […]

İhracat Riskleri

İhracat Riskleri

İhracatın Riskleri Nelerdir?  Diğer ülkelere mal ihraç etmek, işletmeler için yeni pazarlar ve fırsatlar şeklinde önemli bir büyüme kaynağı olabilir. Bu büyümenin yanında, işletmeler ihracat ile ilgili yeni risklerle karşı karşıya kalabilme durumları vardır. Bundan dolayı şirketler gerektiğinde ihracat risklerini izlemeli ve yönetmelidirler. Şirketler, ihracat işlemlerinin risklerini anlamadıklarında veya tanımadıklarında gerçek sorunlar ortaya çıkmaya başlar. […]

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı  İşletmelerin sahip olduğu ürünlerin ve ürün gruplarının müşterilerle buluştuğu bölge hedef pazardır. İşletmelerin özellikle hedef pazarlarda karşı karşıya kaldıkları rekabet durumunda ihracat çok önemli bir seviyeye gelmiştir. Söz konusu olan ihracatın doğru yapılamaması, planlanmasının yanlış yapılması birçok işletmenin ihracat alanında başarısız olmasına neden olmuştur. Doğru ihracat planlamasının yapıldığı işletmeler ise […]

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhracat Kayıtlı Fatura Hakkında Bilinmesi Gerekenler İhracat sektöründe, ihraç kayıtlı fatura terimi üzerinde en çok durduğumuz ve gündelik iş hayatımızda sık sık üreticilerden sorduğumuz, önemli konulardan biridir. İhracat kayıtlı fatura nedir peki? Katma Değer Vergisi Kanununun 3065 sayılı kanunun11. maddesine göre ihraç edilmek şartıyla üretici konumunda olan firma mallarına ait KDV’nin, ihracatçı firma tarafından tahsil […]

Sanayi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Sanayi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesinin amacı; ▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, ▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, ▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, ▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, ▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, ▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. DESTEK UNSURLARI […]

Müşteri Odaklı Pazarlamanın Temel Adımları

Müşteri Odaklı Pazarlamanın Temel Adımları

Müşteri Odaklı Pazarlama  Satış ve pazarlamada kar amacı gözetirken müşteriyi kaçırmamak, müşterinin bir değer olduğunu unutmamak önemlidir. Müşteriyi ürün veya hizmet gibi görmek, o markanın tüketici zihninde olumsuz konumlanmasına neden olur. Aynı zamanda müşterinin markadan da uzaklaşmasını sağlar. Bunun olmaması için yapılması gereken, marka ile müşteri arasındaki bağın sağlam kurulmasıdır. Ancak beklentiniz karşılığını alamadığınız zaman […]