Skip links

Dış Ticaret Danışmanlığının Yararları

Dış Ticaret Danışmanlığının Yararları ve İhracat 

İthalat işlemi diğer adı ile dış alım, bir ülke içerinde üretilen ürünlerin veya hizmetlerin başka bir ülke tarafından satın alınmasıdır. Bunun yanında İthalat işlemi aynı zamanda mal veya hizmet satan ülkeler için de ihracat anlamına gelir. Kısacası; ithalat ve ihracat birbirleri ile bağlantılı olarak gerçekleşen bir olaydır. Bir ülke ithalat yapıyorsa, ithalat yaptığı karşı ülke de ihracat yapmış oluyor.

Dış Ticaret Danışmanlığının Yararları

Dış ticaret danışmanlığı; firmaları ihracat yapmak istediklerinde onlara gerekli aşamaları anlatarak, ihracatın ilk basamağına hazırlarlar. İhracat için gerekli aşamaların hepsini yönetirler.

Dış ticaret danışmanlığı; firmanın analizini yapar, firmaya rakip diğer firmaları araştırır, firmaya uygun olan pazarı bulur. İhracat yapacak olan firmaya potansiyel müşteri listesi hazırlar ve böylece ihracat yapılacak karşı firmadan hazırlanmış olur. İhracat veri tabanının ihracat danışmanı tarafından hazırlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Firmalar Dış Ticaret Danışmanlığından Ne Yarar Sağlar?

 • Firma, uluslararası alanda birçok anlamda yetkileri kullanabilecek konuma gelmektedir.
 • Firmalar hem ulusal hem de uluslararası birçok işletme ile çalışma fırsatı edinebilir.
 • Firma; dış ticaret alanında firma kurumsal gelişme sağlar.
 • Danışmanlık şirketlerinin yapmış oldukları stratejik planlar sonucunda, firmanın ürünleri dünya genelinde pazarlanmaya başlanmaktadır.
 • Dış ticaret alanındaki tüm gelişmeler takip edilerek firmalara rapor sunulmaktadır.
 • Firmada çalışan birçok personel her alanda eğitilerek, şirketin gelişimine katkı sağlanır.
 • Dış ticaret danışmanları firmaya doğru alıcılar bularak, ürünlerin doğru bir pazarda satılmasını sağlar.
 • Şirketin dış ticaret kimliğinin oluşması sağlanır.
 • Firmanın, rakip ürünleri ile ilgili genel bilgiler oluşturulur.
 • Firmanın dış ticaret pazarlarına uygun olduğu test edilir. SWOT analizi oluşturulur.
 • Firmanın yeni bir pazara girişinde oluşabilecek engeller belirlenir.

Firmalar Dış Ticaret Danışmalığı Almak Zorunda Mıdır?

Dış ticaret hizmetleri firmalara dış ticaret bilgisi, bunun yanında ülke danışmanlıkları sunmaktadır. Firmaya sunulan pazar analizleri ve ticaret fuarlarında firmaya destek sağlamak gibi birçok avantajları vardır. Firma için önemli bir nokta da dış ticaret danışmanlığı firmaya ihracat yapacakları ülkedeki ortaklarla ve önemli mercilerle iletişim kurmaktadır.

 Firmalar uluslararası alanda etkin olmak için, Dış pazardaki gelişmelerden bilgi alabilmek için; dış ticaret danışmanlığı firmalarından mutlaka yardım almalıdır.

Leave a comment