Skip links

GTİP Nedir? Ne İşe Yarar?

GTİP Kodu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Nedir?

Dünya Gümrük Örgütü’nden alınan bir kod olan GTİP ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Bu kodlar standart hale getirilmiş olan Armonize sistemden alınmaktadır. 

Uluslararası ticarete konu olabilecek ürünlerin oldukça çeşitli oluşu ve ticari kayıtlarda ürün isimlerinin yaratacağı karmaşa,  bu ürünlerin belirli bir tarifeye göre sınıflandırılmasını gerekli kılmıştır. GTİP kodu sayesinde tüm dünyada bulunan ürünlerin sınıflandırılması kolay bir şekilde yapılmaktadır. Kod 12 haneden oluşur ve kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenmektedir. İlk 6 kodda ülkelerin herhangi bir değişiklik yapmasına izin verilmez. İlk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için kullanılan bir koddur. Bundan sonraki 2 hane ise malın hangi ulustan olduğunu belirlemek için kullanılmaktadır. En sondaki 2 hane ile tüm kod malın istatistik kodunu ifade etmektedir. Armonize Sistem’de 6’lı koddan sonraki bölümleri, ülkeler daha detaylı istatiksel bilgileri almak ya da uygulayacakları gümrük vergilerini daha ince detaylarda belirlemek gibi nedenlerden dolayı kendileri detaylandırabilmektedir. Türkiye’de ürünler 12’li kodla sınıflandırılmaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği ile Ortak Gümrük Birliğine sahip olmasından ötürü, 8’li bazdaki kodları ve ürün grupları Avrupa Birliği ülkeleri ile benzerlik gösterir. Yazılan kod sayısı arttıkça genelden özele doğru bir arama sıralanır. Örneğin;01-Canlı Hayvanlar0104-Canlı Koyun ve Keçiler020110-Büyükbaş Hayvan Etleri (Karkas gibi)02109939- Diğer Hayvan Etleri; Tuzlanmış020690990019- Koyun ve Keçilerin sakatatı

GTİP kodunun kullanım alanları ise şu şekildedir: 

Dış ticarete konu olan ürünlerin kontrolleri 

Gümrük vergilerinin belirlenmesi 

Nakliye vergileri ile istatistik kontrolleri 

Uluslararası ticaret istatistiklerinin kayıtlarının tutulması 

Ticaret ile alakalı alınacak karar ve toplantılarda 

Menşei kurallarının saptanması 

Yerel vergilerin belirlenmesi ve toplanması 

İhracata atılan ilk adımda potansiyel pazarların tespiti 

Doğru GTİP Numarasının Önemi

Ticarete konu olacak ürünlere uygulanacak tüm gümrük vergileri ve dış ticaret politikası önlemleri gümrük tarifesi üzerinden yürütüldüğünden dolayı firmaların doğru GTİP kodu tespiti son derece önemlidir. Gümrük kanununa göre, firmalar kodun yanlış beyan edilmesinden dolayı oluşan eksik verginin katı oranında ceza öder. Tarife yanlış beyan edilmiş ve gümrükçe tespit edilen tarife CE, TSE vb. denetime tabi bir tarife olup bu denetimlerde uygunluk belgesi alınamazsa ürüne el konulur ve gümrüklenmiş ve değer üzerinden ceza ödenir. GTİP kodu ihracat için de son derece önem arz eder.

Firmaların ihracat için attıkları ilk adım olan Pazar Araştırması için en önemli nokta doğru GTİP numarasıdır. Bir firmanın her şeyden önce ürününün tanımını bilmesi ve o doğrultuda ilerlemesi gerekir. Doğru ürün ile doğru Pazar araştırması yapılarak Hedef Pazarlar belirlenebilir ancak yanlış GTİP kodu ile ürününüzün potansiyeli olmayan bir pazarda hem zaman hem de para kaybına neden olabilirsiniz. GTİP numarası tespitinin mevzuat bilgisi ve yeterli donanıma sahip uzman bir kişi tarafından yapılması büyük önem arz etmektedir. Siz de DAC farkıyla firmamızdan İhracat Departman Hizmeti alarak doğru GTİP numarası ile doğru pazarda yerinizi alabilirsiniz.

Leave a comment