KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların firmalara sağladıkları destek ve hibe programlarından yararlanmanız için siz değerli müşterilerimize proje hazırlamadan yürütmeye bir çok alanda hizmet sunuyoruz. Hangi projenin firmanıza uygun olacağını belirleme, proje yazım süreçleri, kurumlara proje dosyalarının sunumları, proje takibi ve diğer işlemler firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİİhracat Destekleri: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş,UR-GE Projeleri, Fuar Katılım Destekleri, Küresel Tedarik Zinciri (KTZ), Tasarım Ürün Geliştirme Desteği, Yurt Dışı Birim ve Marka Tanıtım Desteği, Markalaşma ve Turquality Desteği, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Geliştirme Destekleri, Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknoyatırım, Stratejik Ürün Destek Programı, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri: İşletme Geliştirme Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL, Uluslararası Kuluçka Merkezi, Yurtdışı Pazar, KOBİ Finansman Destekleri

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Ulusal Destek Programları: 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği, 1503 Proje Pazarları Desteği, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği, 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği, 1514 Girişim Sermayesi Desteği, 1602 Patent Desteği, 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Desteği, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortak Destek Programları: 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi Destekleri