Skip links

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhracat Kayıtlı Fatura Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İhracat sektöründe, ihraç kayıtlı fatura terimi üzerinde en çok durduğumuz ve gündelik iş hayatımızda sık sık üreticilerden sorduğumuz, önemli konulardan biridir. İhracat kayıtlı fatura nedir peki?

Katma Değer Vergisi Kanununun 3065 sayılı kanunun11. maddesine göre ihraç edilmek şartıyla üretici konumunda olan firma mallarına ait KDV’nin, ihracatçı firma tarafından tahsil edilmemesi ve muaf tutulması söz konusudur.

İhracat firmaları üretici konumunda olan firmalardan mallarının satışında KDV hariç fatura kesmesini isteyecektir. Söz konusu malın doğrudan üretici firma tarafından ihraç edildiğinde KDV’ler hammadde tedariki üzerinden hazırlandığı için, İhracatçı firma mal alımı aşamasında KDV tahsil etmeyerek büyük bir fırsat elde etmiş olacak. Malın ihraç kayıtlı satışının yapılması vergisel anlamda hem üretici firma hem de ihracatçı firma açısından büyük bir fırsat arz etmiş olur.

İhracat kayıtlı fatura kesmek için üretici konumunda olan firmanın faturalandırma yaparak mal satabilmesi için imalatçı vasfına sahip olmalıdır ve bunun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın getirmiş olduğu bazı şartların varlığı söz konusudur:

  • Sanayi Siciline kayıt yaptırmış olmak ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda işletmesi kayıt belgesi, çiftçi kayıt belgesi veya işletme onay belgesinden bir tanesini almış olmalıdır.
  • Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri ya da Ticaret Odası gibi ilgili meslek odalarında kayıtlı olmalıdır.
  • İmalathanesinde o sırada yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtildiği kadar çalışan işçiye sahip olmalıdır.

Bu şartlara ek olarak üretici konumunda olan firmalar kendi üretimlere ek olarak fason imalatı da yaptırıyor ise bunun için bazı şartlar aranmaktadır.

Bunlar özetle şunlardır:

  • Sanayi sicil Belgesi ile belirlenmiş alanlarda üretim yaptırması;
  • Çalışmanın getirdiği tehlikeleri, riskleri ve organizasyon sorumluğunu üstlenmesi;
  • Fason imalatı için gerekli olan hammadde ve yardımcı maddelerin ana üreticisinden temin edilmesi;

Tüm bu şartların sağlanmasıyla birlikte faturaya eklenecek “İhraç edilmek kaydıyla satışı yapıldığından Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi ile KDV tahsili yapılmaz. Böylece hem üretici konumunda olan firma ve hem de ihracat firması katma değer vergisinden muaf tutulacaktır.  İhracatçı firmanın ise faturayı teslim aldığı tarihten başlayarak üç ay içerisinde ürünleri ihraç etmesi gerekliliği söz konusudur.