Skip links

İhracat Destekleri

İhracat Destekleri Neledir? 

İhracat destekleri, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik verilen hibe ve teşvikleridir. Bunun yanında yurt dışına açılmak isteyen firmalara da destek sağlanmasını amaçlayan ihracat destekleri de Ticaret Bakanlığının programlarında yer almaktadır.

İhracat desteklerinde programlar markalaşma, pazarlama ve ihracata hazır olmaya yönelik 3 ana başlık altında toplanmıştır.

İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma İhracat Destekleri

 • ÜR-GE Desteği

Programın Amacı

 Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesi

Desteklenen Faaliyetler

İstihdam, İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri, Küme Tanıtım Faaliyetleri, Yurt dışı Pazarlama Faaliyetleri, Alım Heyeti Faaliyetleri, Bireysel Danışmanlık faaliyetleri destek kapsamına alınır.-

 • Pazar Araştırması Desteği

Programın Amacı

Şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi

Desteklenen Faaliyetler

Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmesi ziyaretleri için ulaşım ve konaklama masrafları destek kapsamına alınır.

 • Pazar Araştırması Rapor Desteği

Destek Kapsamı

Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları,

 • Sektör Raporları,
 • Ülke Raporları,
 • Yabancı Şirket veya Marka Odaklı Raporlar (Mali ve Hukuki Raporlar dahil) destek kapsamına alınır.

Pazarlama/Tutundurma İhracat Destekleri

 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Programın Amacı

Şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşmalarını sağlayan

uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına, test/analiz düzenlenmesine yönelik harcamalarının desteklenmesi

Desteklenen Faaliyetler

 • Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin giderler,
 • Test/analiz raporu giderleri,
 • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri destek kapsamına alınır.
 • Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği

Destek Kapsamı

Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak alınacak danışmanlık hizmetleri

 • Mali Danışmanlık
 • Hukuki Danışmanlık giderleri destek kapsamına alınır.
 • Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

Destek Kapsamındaki Giderler

Ulaşım Giderleri,

-Konaklama Giderleri,

-Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

 • Tercümanlık gideri,
 • Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
 • Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti gideri destek kapsamına alınır.
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Dahilde İşleme Rejimi Desteği

Destek Kapsamındaki Muafiyetler;

 • İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,
 • Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,
 • Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,
 • KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,
 • İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Destek Kapsamındaki Giderler

Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklere ilişkin giderler bakanlık tarafından belirlenen destek miktarı üzerinden destek kapsamına alınır.

 

 • Müşteri Ziyareti Desteği

Desteklenen Faaliyetler

 • Uçak Bileti,
 • Konaklama,
 • Araç Kiralama giderleri destek kapsamına alınır.
 • Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Programın Amacı

İhracatçıların küresel firmalar ile yeni tedarikçi ilişkileri kurmalarının sağlanması

Desteklenen Faaliyetler

Üretici firmaların yurt dışındaki küresel firmalar ile tedarikçi ilişkileri kurarak

küresel tedarik zincirinde etkin yer almalarını sağlanması amacıyla,

 • Makine-Ekipman-Donanım Alımı,
 • Yazılım Alımı,
 • Eğitim, Danışmanlık, Müşteri Ziyaretleri,
 • Sertifikasyon, Test-Analiz, Ürün Doğrulama Giderleri destek kapsamına alınır.
 • Fuar Katılım Desteği

Destek Kapsamındaki Giderler

 • Stant kurulum giderleri,
 • Stant kiralama giderleri destek kapsamına alınır.

 

Yüksek Katma Değer Üretmeye Yönelik İhracat Destekleri

 • Tasarım Desteği
 • Marka – Turquality Desteği

 

Ticaret Bakanlığının firmalara sunduğu ihracat destekleri iki ayrı ihracat grubuna hitap etmektedir. Bunlar;

Mal ihracatı gerçekleştiren firmalar,

-Hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalardır.

 

Her iki ihracat grubuna da sunulan ihracat destekleri temel olarak benzer olsa da, firmaların bağlı bulundukları ihracatçılar birliğine bağlı olarak gerçekleştirdikleri ihracat çeşidine göre özel desteklere sahip olabilmektedirler.

Ticaret Bakanlığı dışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan KOSGEB’de firmalara ihracat desteği sunmaktadır. Yurt Dışı Pazar Destek programı olarak sunulan ihracat desteği, ihracata hazırlık sınıfında olup, mevcut ihracatı olan firmaların da yararlanabileceği bir programdır. 300.000 TL üst limit ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı ihracat desteklerinden yararlanabilecek firmalar, yurtiçi marka tescil belgelerine sahip olmaları halinde ihracatları için gerçekleştireceği istihdam, makine-teçhizat alımı, yurt dışı müşteri ziyareti, reklam tanıtım ve hizmet alımı giderlerini proje kapsamında değerlendirebilmektedir.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.