İhracat Teslim Şekilleri

İhracat teslim şekilleri, uluslararası ticarette alışverişi gerçekleşen malların teslimatı konusunda tercih edilen yöntemlerdir. INCOTERMS olarak da bilinen teslim şekilleri uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. İhracat sürecinde en az fiyat ve ürün özellikleri kadar önemsenen teslim şekilleri kârlılığı doğrudan etkileyen çözümlerdir. Bu doğrultuda amaç tamamen ihracat sürecini sürdürülebilir kılmak ve kârlılığı yüksek seviyelere taşımaktır.

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak ihracat sürecinde destek verdiğimiz firmaların ‘Teslim Şekilleri’ konusunda titizlik sergilemesini sağlarken sizlerin de bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz. O halde uluslararası ticaretin bütün paydaşlarının INCOTERMS ile ilgili bilmesi gerekenlere daha yakından bir göz atalım!

Exworks – EXW

Alıcı ve satıcı arasındaki alışveriş ilişkisine konu olan malların satıcı yani ihracatçının iş yerinde teslim edilmesini ifade eder. Teslim yeri ihracatçı ülke olduğundan gümrükleme işlemleri ve ihracatla alakalı bütün giderleri alıcı üstlenmektedir. Nakliye, sigorta ve vergilerin ödenmesiyle malların ihracatçı ülkeyi terk edip varış noktasına ulaşması sağlanmaktadır. EXW teslim şekli sık sık tercih edilmektedir. Çünkü bu teslim şekline göre ihracatçının sorumluluğu en az düzeydedir.

Free Carrier – FCA

Satıcı yani ihracatçı malları ‘Carrier’ yani ithalatçının belirlemiş olduğu taşıyıcıya teslim eder. Teslim yeri ihracatçının ülkesi olsa da gümrükleme işlemleri ihracatçı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu teslim şekline göre ihracatçının malları sağlam bir şekilde taşıyıcıya teslim etmesi ve gümrük işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Sigorta ücretleri ve nakliye masrafları ile alıcının sorumluluğundadır. Malların satıcının fabrikası ya da deposunda teslim edilmesi halinde yükleme işlemleri satıcıya aittir. Aksi takdirde satıcı yükleme sürecinden sorumlu değildir.

Free Alongside Ship – FAS

FAS teslim şeklinde satıcı, malların gümrükleme işlemlerini gerçekleştirerek ithalatçı tarafından belirlenmiş limanda ve geminin yanında teslime hazır eder. Geminin yanında teslim edilen mallarla alakalı satıcının sorumluluğu sona erer. Malların gemiye yüklenmesi ve sonrasındaki bütün süreç alıcının sorumluluğundadır. FAS, sadece deniz taşımacılığında kullanılan bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Free on Board – FOB

FOB, gemide teslim anlamına gelen ihracat teslim şeklidir. FAS ile çok benzer özellikleri olan FOB teslim şeklinde fark teslimin geminin yanında değil gemi güvertesinde gerçekleşmesidir. Bu kapsamda malların gemiye yüklenmesi süreci de satıcı tarafından üstlenilmektedir. FOB kapsamında ihracatçı nakliye ve varış sonrası işlemler dışında bütün süreci üstlenmektedir. Alıcı ise ithalat gümrükleme ve varış noktasındaki süreçlerden sorumlu olacaktır.

Cost and Freight – CFR

CFR, navlun masrafı satıcı tarafından ödenerek alıcıya teslimatı gerçekleştirilen mallarla ilgili bir teslimat şeklidir. Alıcı, navlun ücretine karışmadığından maliyetler çok daha düşüktür. Bu durumda satıcı ürünün alıcının teslim alacağı limana kadar ulaşacağı süreci planlayarak taşıma ile alakalı bütün sorumlulukları üstlenir. Ancak bu teslim şeklinde sigorta ve malların zarar görmesi ile ilgili herhangi bir taahhüt yoktur. Bu nedenle de alıcı ürünle ilgili hasarı gidermek istiyorsa sigorta yaptırabilir. Varış limanındaki bütün işlemler ve gümrüklemeden yine alıcı sorumlu olacaktır. Bu teslim şekli yalnızca deniz taşımacılığında tercih edilmektedir.

Cost, Insurance and Freight – CIF

İhracatta teslim şekilleri konusunda sık sık tercih edilen CIF, nakliye masrafları, sigorta ve ihracat gümrüklemesi işlemlerinin satıcı tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder. CFR ile çok benzer bir teslim şekli olarak kabul edilen CIF’te tek fark sigortadır. Sigortayı satıcını yaptırması ile herhangi bir zarar meydana geldiğinde bunun tazmin edilmesi sağlanmaktadır. Ürünlerin gemi küpeştesine varmasıyla bütün sorumluluk alıcıya geçer. Bu teslim şekli yalnızca deniz taşımacılığında tercih edilmektedir.

Carriage Paid To – CPT

Satıcı yani ihracatçı kendi belirlediği bir taşıma şirketi vasıtasıyla ürünleri alıcının belirlemiş olduğu varış noktasına kadar ulaştırır. Buraya kadarki masraflar satıcıya aittir. Alıcı burada sadece ihracat gümrüklemesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Satıcının ürünleri alıcıya teslim etmesiyle birlikte sorumluluk alıcıya geçmektedir. Bu aşamadan sonraki sigorta ve diğer masraflar alıcı tarafından karşılanmaktadır. CFR ile çok benzer bir seçenek olsa da karayolu ve demiryolu taşımacılığının da kullanılması nedeniyle CPT olarak ifade edilmektedir.

Carriage and Insurance Paid To – CIP

İhracatta sık sık tercih edilen teslim şekillerinden bir tanesi olan CIP, CIF ile benzer özellikler taşımaktadır. Ancak bu taşıma türünde denizyolu yerine farklı taşıma seçeneklerinin kullanılmasını kapsar. CPT ile kıyaslandığında CIP teslim şeklinin temel farkı sigortanın satıcı tarafından yaptırılmasıdır.

Delivered at Frontier – DAF

DAF teslim şekli genellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında tercih edilen bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede satıcı tarafından belirlenen taşıma aracıyla yola çıkacak olan ürünün bütün gümrükleme işlemleri yapılarak belirlenen yere kadar navlun ücreti karşılanır. Belirlenen ülke sınırından önceki bir noktada teslim edilen mallar nakliye aracından boşaltılmaz. Alıcının teslim aldığı mallarla alakalı sorumluluk ve masraflar alıcıya kalır. İhracatta nakliye masrafının bölüşülmesini ifade eden bir teslim şekli olarak kabul edilmektedir.

Delivered Ex Ship – DES

Denizyolu taşımacılığında kullanılan bir teslim şekli olarak DES, malların varış limanına ulaşmasıyla gemi bordasında gerçekleşen teslim olarak kabul edilmektedir. Varış limanına kadarki bütün sorumluluk satıcıya aittir. Ancak teslim gemide gerçekleştiği için alıcının sonraki bütün masrafları üstlendiği unutulmamalıdır. DES teslim şekline göre sigortanın yapılıp yapılmaması tamamen alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Delivered Ex Quay – DEQ

Denizyolu taşımacılığı alanında kullanılan oldukça önemli bir teslim şekli olan DEQ, DES teslim şekli ile benzerlik göstermektedir. İki yöntem arasındaki temel fark DES teslim şeklinde malların teslimi gemi güvertesinde gerçekleşirken DEQ teslim şeklinde mallar limanda teslim edilir. Bu nedenle de varış limanındaki boşaltma masraflarından da satıcı sorumlu olmaktadır.

Delivered Duty Unpaid – DDU

Satıcının ithalat işlemleri için gerekli adımlar atılmadan ürünü taşıma aracından boşaltılmamış şekilde alıcıya teslim etmesidir. Teslimat aşamasına kadar bütün sorumluluk ve masrafların alıcıya ait olması arzu edilmektedir. Teslimatın yapılmasıyla birlikte sorumluluk ve masraflar alıcıya geçmektedir. Bütün taşıma şekilleri için uygun bir alternatiftir.

Delivered Duty Paid – DDP

DDU teslim şeklinden farklı olarak malların ithalat gümrük işlemleri de tamamlanarak alıcıya aktarılması hedeflenmektedir. DDP teslim şekline göre alıcının en az sorumluluğa sahip olması söz konusu olurken satıcı da en fazla sorumluluğu üstlenir.

İhracatta teslim şekilleri tercih edilirken alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma esas alınmaktadır. Bunun yanı sıra malların niteliği ve hangi taşıma yönteminin tercih edileceği gibi detaylara da bakılmaktadır. İhracatta teslim şekillerinin rastgele belirlenmesi doğru değildir. Bunun yerine en uygun maliyet ve en hızlı teslimat gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Nitekim alıcı ve satıcı arasında zaman zaman süre anlaşmazlığı zaman zaman da maliyet anlaşmazlığı olur. En makul ve uygun seçeneği tercih ederek süreci planlamak gerekir.

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak ihracatta teslim şekilleri konusunda en ideal çözümleri sunuyoruz. Böylelikle uluslararası ticarette en büyük destekçiniz oluyoruz. Size sadece kaliteli bir deneyim yaşayarak harekete geçmek kalıyor. Bizimle iletişime geçerek size en uygun yöntemleri belirleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir