İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İthalat işlemleri; gerek mevzuatın genişliği, gerekse eşya cinsi ve ülke ayrımına göre birçok ayrıntı içermesi sebebiyle Dış Ticaret Operasyonlarının en önemli ve iyi organize edilmesi gereken kısmıdır.

Bu çerçevede süreci iki ayrı başlıkta değerlendirebiliriz;

  1. İthalattan sorumlu ekip
  2. İthalat süreçleri

İthalattan sorumlu ekip kimlerden oluşmaktadır?

 İthalatın konusu, eşyalarla ilgili sipariş verilmesinden itibaren sürece dâhil olan tedarikçiler, bu tedarikçilerin sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

İthalat süreçleriyle ilgili; eşya kalitesi, yükleme ve evrak organizasyonu sorumluluğu açısından, sürecin en önemli aktörlerinden birisidir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; düzenlenen belgelerin tüm ihtiyaç sahibi kurumların ihtiyacını karşılar düzeyde olmasıdır. Evraklarda yapılacak yanlışlıklar; banka, taşıma, gümrük idareleri vs. süreçlerini aksatacak, hatta maliyet oluşumlarına sebebiyet verecek ve hukuki yaptırımlara varan sonuçları doğuracaktır.

İthalat konusu eşya bedelinin gönderici firma ile yapılan anlaşmaya göre ödeme türü ve vadesine göre kambiyo işlemlerini yaptığımız tedarikçimizdir.

Bankalar, tüm diğer ithalat tedarikçileri içerisinde en kurumsal görünen, oturmuş yapılar olmakla birlikte; kambiyo mevzuatı ile ödeme şekilleri konusunda doğru yönlendirilmek ve doğru masraf kalemleriyle çalışmak açısından değerlendirilmelidir.

Eşyanın güvenli olarak, hedeflenen süre ve maliyetlerle teslim alınması, ithalat süreci açısından son derece önemlidir.

Denizyolu ve havayolu taşımalarında; özel durumlar dışında kalkış-varış saatlerinin düzenli olması ve nihai taşıyıcıların uluslararası kurumsal firmalar olması sebebiyle süreçler profesyonelce yürütülmektedir. Karayolu taşımalarında ise; günümüzde dahi var olan “merdiven altı” olarak ifade edilebilecek birçok firma ile ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Nakliye bedeli ve sorumluluğun gönderici firmada olduğu CIF, DDP vs. teslim şekillerinde servis kalitesi eksikliği ve çok yüksek lokal masraflarla karşılaşılması gibi ciddi problemler yaşanabilmektedir.

Eşyanın güvenle gönderilmesi ve taşınması kadar önemli diğer bir husus, güvenle korunacak deponun (gümrüklü/gümrüksüz) organize edilmesidir.

Güvenle korunması ile ilgili anlatılmak istenen; nakliyeciden ürünün hasarsız teslim alınması, özellikle perakende sektöründe çalınma riskinin yüksek olmasından dolayı hırsızlığa karşı korunması, yangın, sel, doğal afet vs. durumlarına karşı önlemlerini almış tedarikçilerle çalışılmasıdır.

Ayrıca Nakliyeci başlığında belirttiğimiz teslim şekillerine bağlı olarak sözleşmemiz olmayan gümrüklü antrepolarda yüksek rakamlar talep edilebilmekte ve maliyetlerin kontrol edilmesi zorlaşabilmektedir.

İthalat sürecinin mevzuat detayları itibariyle en teknik kısmı gümrük müşaviri süreçleridir. Başta yasal mevzuatlara uyulması konusuyla birlikte;

İthalatta gümrük süreçlerinin en önemli kısmı ise; eşyanın GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)’inin doğru tespit edilmesidir. Doğru GTİP tanımlama ile vergi oranları, varsa gözetim koruma önlemleri, alınması gereken kurum izinleri ve yol haritası oluşmaktadır.

Bu çerçevede ürün tanımı konusunda; gümrük müşavirinin doğru yönlendirilmesi ve konusunda uzman olması gerekmektedir.

Özellikle ülkemizin gümrük mevzuatları gereği; birçok yasal düzenlemenin bulunması ve sürekli güncellenmesi itibariyle ithalat süreçleri, ürün tanımı ve evrak hatalarından kaynaklı olarak kaçakçılık ile yargılanmaya varan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskleri barındırabilmektedir.

Bu çerçevede, operasyonel olarak ithalat beyannamesi takibinden öte, sürecin bütününü yönetebilen, mevzuatta sürekli güncel ve donanımlı, teknolojik gelişmeleri süreçlerine uygulayabilen, hız ve maliyet konularında danışmanlık desteği sunabilen bir gümrük müşavirliği şirketi ile çalışmak son derece önemlidir.

Başlıktaki unvanlardan hangisinin kullanıldığı fark etmeksizin, sürecinin ithalatçı firma içerisinde esas sorumlusu ve temsilcisidir.

Tüm ilgililerinin koordine edilmesi, süreçlerin detaylı olması ve sorumluklarının fazla olması sebebiyle, üst yönetimlerce desteklenmesi ve yetkinin bu birimlere delege edilmesi son derece önemlidir.

Son olarak; her işte olduğu gibi ekip üyelerinin yetkinlikleri ve birbirleriyle uyumu burada da karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu faktörler; ithalat zincirinin önemli birer halkası olup, bu halkaların sorumluluk alanlarının belirlenmesi, zamanında bilgi akışının sağlanması ve de eşyanın varışı ile hızlı ve keyifli bir ithalat sürecini yönetmiş olacaksınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir