Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

DAC PROJE

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Destek programları ile istihdamın artırılarak sektörel gelişmelere canlılık katılması ve bölgesel gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına yönelik gerçekleştireceği faaliyetlere fon sağlamaktadır. Avrupa Birliği Destekleri ile bilimsel araştırmalar desteklenerek teknolojik yeniliklerin gerçekleştirilmesi için çeşitli projeler finanse edilmektedir.

Doğrudan Finansman Desteği

 • Proje teklif çağrısı ile kullanıma açılan desteklerden oluşmaktadır. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasını ve yatırımların artmasını amaçlayan yatırım projeleri için doğrudan “Fizibilite Desteği” verebilmektedir.
 

Güdümlü Proje Desteği

 • Bölgede yer alan teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(TGB) ve bünyelerinde yer alan firmaların gelişimi açısından önem arz eden projelere ajansın öncülük etmesiyle destek başvurusunda bulunmasıdır.
 

Destek Oranı: Proje maliyetinin %75’i

 Teknik Destek

 • Kalkınma ajanslarının kapasitesini arttırabilecek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için gerekli görülen danışmanlık hizmetleri ve teknik destek gibi alanlarda hizmet sağlanabilmektedir.
 • Makine ve cihaz alımları
 • Danışmanlık hizmeti giderleri
 • Personel maaşları (proje için)
 • Yapı giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler
 • Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
 • İş Geliştirme Merkezleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla oluşturulan; bölgenin kırsal ve yerel kalkınma kapasitesini arttırmak amacıyla oluşturulan desteklerdir.
 • Bölgede istihdam ve yatırım imkanlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik faaliyet sunan projeler Kalkınma Ajansları tarafından desteklenmektedir.

Ufuk Avrupa Programı

 • Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa, ekonomik gelişmişliği artırmak, rekabetçiliği güçlendirmek, ekonomik ve sosyal alanda uyumu ilerletmek için fırsatlar yaratmaktadır.

 • Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik anlamda güçlendirmek.
 • Avrupa Birliği’nin yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdam oranını arttırmak.
 • Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmek.
 • Kanser Misyonu
 • İklim Değişikliği Misyonu
 • Okyanus ve Sular Misyonu
 • İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu
 • Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu
 • Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin iş birliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.
 • Bütçenin tamamı AB Komisyonu tarafından sağlanır.
 • 2021 – 2027 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan Horizon Europe için belirlenen bütçe yaklaşık 100 Milyar Euro’dur.
 • İstihdam Giderleri (SGK dahil)
 • Seyahat Giderleri
 • Sarf Malzeme ve Ekipman Giderleri
 • Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Giderleri
 • Sunulan projenin araştırma projesi olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapabilmek için en az 3 farklı ülkeden 3 farklı proje ortağı olmalıdır.
 • Firmanın Temel Olgunluk Seviyesi(TRL) 5’in üzerinde olmalıdır.
 • Avrupa Birliği üye ülkeler
 • Üniversiteler
 • Kamu Kuruluşları
 • KOBİ’ler
 • Araştırma Kuruluşları
 • Asosiye Ülkeler (Türkiye’nin de dahil olduğu grup ülkeler)
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Horizon Europe

 • AB’nin bilimsel programları içinde yürütülen ve çok sayıda bilimsel programı kapsayan araştırma ve inovasyon çerçeve programıdır. AB Çerçeve Programları (HORIZON) Avrupa’nın bilim ve teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulmuştur. Dünyanın en yüksek sivil araştırma ve Ar-Ge programı olma özelliği taşıyan bu programın 2020 – 2027 yılları arasında yürütülmesi planlanmaktadır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için sağlanan destekleri kapsamaktadır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. 

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır.