Uluslararası ticaretin her geçen gün daha da geniş alanlara yayıldığı günümüzde ticaret kavramları da daha fazla kişiye ulaşmaktadır. Bu kapsamda teknik ifadeler ve bilgiler içeren kavramları açıklayarak avantajlarını değerlendirmek gerekir. Konsinye İhracat, uluslararası ticaret ile ilgili en çok merak edilen bir kavram olması nedeniyle ele alınması gerekli konular arasındadır. Sizi bilgilendirmek adına hazırlanan bu rehberde ‘Konsinye İhracat’ hakkında bütün bilgilere ulaşabileceksiniz.

Konsinye İhracatın Tanımı

Konsinye İhracat, İhracat Yönetmeliği kapsamında yapılan tanımlaması çerçevesinde satışı daha sonra gerçekleşecek olan malların yurt dışındaki alıcılar, komisyoncular, şubeler ya da temsilciliklere gönderilmesidir. Malın mülkiyeti hiçbir şekilde devredilmediğinden mal başka bir ülkede olsa da satışı gerçekleşene kadar ihracatçıya aittir. Herhangi bir satış sözleşmesinin düzenlenmemiş olması konsinye ihracatta mülkiyetin ihracatçıda kalmasını sağlar.

Konsinye ticarette malı gönderen taraf yani ihracatçı ‘Konsinyör’ olarak bilinmektedir. Yurt dışında ürünü kabul eden taraf ise ‘Konsinye’ olarak adlandırılmaktadır. Bu satış modelinde malın fiyatı ve satış koşulları konsinyör tarafından tayin edilmektedir. Malın satılamaması halinde ihraç edildiği ülkeden iadesi gerçekleştirilmektedir.

Konsinye İhracat Nasıl Gerçekleşir?

İhracat, ürünün alıcı ve satıcı arasında anlaşılan şartlarda satışı ile gerçekleştirilse de konsinye ihracatta satış belli başlı şartlara bağlıdır. Bu noktada ilk şart ihracatçının konsinye ihracat yapabilmek adına gerekli başvuruları yapmış ve onay almış olmasıdır. İhracat birlikleri aracılığıyla yapılan başvurular sonrasında onay alan ihracatçılar 30 gün içerisinde Gümrük İdaresi’ne bildirimde bulunmaktadır.

İhracat birliklerinden onay alan konsinyör sorunsuz bir şekilde ihracat sürecini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede konsinye ihracata başvurmak isteyen ihracatçıların öncelikle başvuru ve onay sürecini tamamlamaları önerilmektedir. Peki, onay alarak mallarını yurt dışına gönderen ihracatçı ne kadar süreyle bu malları satmak durumundadır?

Konsinye ihracat kapsamında ihracı gerçekleşen ürünlerin ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kesin satışı gerçekleştirilmelidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda süreç faturalandırma ve bildirim şeklinde gerçekleşir. Ancak satışın gerçekleştirilememesi halinde ise iade süreci başlar. Konsinyörün satışı tamamlaması durumunda 30 gün içerisinde ihracat birliklerini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Konsinye İhracatta Gümrük Uygulamaları Nasıl Gerçekleşir?

Konsinye ihracat, mal ya da eşyanın ihracatını konu alsa da klasik bir ihracat olmadığından gümrük süreçleri farklılık göstermektedir. Bu çerçevede ihraç edilecek eşyanın gümrükten çıkışı öncesinde bildirim yapılması ve ayniyet tespitinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayniyet tespiti sonrasında gerekli detaylar gümrük beyannamesine eklenmesi şarttır.

Konsinyör tarafından 1 yıl içerisinde satışı gerçekleştirilemeyen ürünün yurda geri gelmesi için beyan, muayene ve diğer bütün işlemleri Gümrük Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmektedir. Malın çıkışı aşamasında gerçekleşen ayniyet tespitine ilişkin belgeler ve serbest dolaşıma giriş beyannamesi de ibraz edilmelidir. Beyannameye ‘Konsinye İhracattır’ ibaresi yazılı olarak çıkışı yapılan ürünün bu ibare eklenerek geri getirilmesi mümkündür.

Konsinye İhracatta Faturalandırma

İhracatı gerçekleşen ürünlerin faturalandırılması gerekliliği olsa da konsinye ihracatta faturalandırma süreci bir nebze farklı olabilmektedir. Bu nedenle de fatura düzenlenirken e-fatura yerine kâğıt fatura tercih etmek çok daha avantajlı bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Konsinye ihracat ibaresi eklenerek gerçekleşecek faturalandırmada kesin satış henüz olmadığından fatura bedelinin hasılat olarak kaydedilmesi söz konusu değildir. Kesin satışın gerçekleşmesi durumunda satış faturasının kesişmesi ve hasılat kaydının yapılması gerekir.

Faturalandırmanın malın kesin satışından sonra ve maksimum 7 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Konsinye ihracatta satışın gerçekleşmesinden sonra KDV iadesi ile ilgili süreç de başlayacaktır. Normal koşullarda ürünün teslimi ile KDV iadesi için sürecin yürütülmesi söz konusudur. Ancak konsinye ihracatın niteliği gereği bir istisna söz konusu olur.

Konsinye İhracatın Avantajları Nelerdir?

İhracatçıların kârlı ve sürdürülebilir satışlar gerçekleştirmek adına farklı alternatifler denemeleri söz konusu olabilmektedir. Kârlı ve avantajlı bir ihracat çeşidi olarak tercih edilen konsinye ihracat sayesinde ürünün yurt dışına satış gerçekleşmeden gönderilmesi mümkündür. Peki, bu tür bir ihracatın avantajları neler olacaktır? İşte konsinye ihracat sayesinde ihracatçıların elde edecekleri birbirinden önemli avantajlar!

Tüm bu ayrıcalıkları düşünüldüğünde konsinye ihracata başvurmak hemen her ihracatçı için önemlidir. Bu bağlamda bir ihracatçı için malları konsinye yöntemiyle yurtdışına göndermek için başvuru yapmak gerekir.

Konsinye İhracatın Dezavantajları Var mı?

Uluslararası ticarette avantajlı bir seçenek olarak tercih edilen konsinye ihracatın risk ve dezavantajlarından da söz etmek gerekir. Bu çerçevede ihracatçıların daha başarılı bir planlama gerçekleştirmeleri söz konusu olacaktır. Konsinyenin satıştan daha az kâr elde etme olasılığı ürünün nihai kullanıcıya satışından dolayı mümkündür. Özellikle de kârlılığı arttırmak isteyen alıcı için bu satış türüne yanaşmama arzusu olabiliyor. Öte yandan malın iadesi halinde üreticinin ekstra nakliye masrafları ile karşı karşıya kalacağı biliniyor. Bu durum ürünün daha düşük bedellerle elden çıkarılma olasılığını doğurur.

Üreticinin ürün ihracından 1 yıl sonraya kadar envanter ve depolamasına pek karışmadığı konsinye ürünler alıcılar konsinye tarafı için bir yük oluşturacaktır. Bu da ürün sayısının fazla olması halinde ciddi stok problemlerini ortaya çıkaracaktır. Böylesi sorunlar düşünüldüğünde konsinye ihracat konusunda titiz davranmak gerektiği unutulmamalıdır.

Konsinye İhracatı Kimler Tercih Eder?

Konsinye ihracat, izin alan ve ihracat sürecini daha kârlı bir şekilde sürdürmek isteyen her firma için avantajlı bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede konsinye ihracatı gerçekleştirmek isteyen her firma gerekli prosedürleri tamamlayarak süreci başlatabiliyor. Konsinye İhracat ve diğer bütün ihracat konularında DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak profesyonel çözümlerimizle ihtiyaçlarınıza cevap veriyoruz. Dış ticaret alanındaki tecrübemiz ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda süreç planlamasını titiz bir şekilde gerçekleştirdiğimizi bilmelisiniz. Kaliteli hizmet anlayışı ve konsinye ticaretle ilgili bütün soru işaretlerini bizimle iletişime geçerek cevaplandırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir