Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

İşletmelerin sahip olduğu ürünlerin ve ürün gruplarının müşterilerle buluştuğu bölge hedef pazardır. İşletmelerin özellikle hedef pazarlarda karşı karşıya kaldıkları rekabet durumunda ihracat çok önemli bir seviyeye gelmiştir. Söz konusu olan ihracatın doğru yapılamaması, planlanmasının yanlış yapılması birçok işletmenin ihracat alanında başarısız olmasına neden olmuştur. Doğru ihracat planlamasının yapıldığı işletmeler ise ihracat faaliyetinde çok iyi noktalara gelmektedir. Bu sebeple yurtdışı ihracat faaliyetlerine başlamak ya da bu faaliyetleri geliştirmek isteyen KOBİ’ler için KOSGEB bu programı sunmuştur. Programın temel amacı KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak ve KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmektir.

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz

                                           % 30 Geri Ödemeli

Programdan Yararlanma Koşulları

  1. İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.
  2. İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.
  3. İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekmektedir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri aşağıda sırasıyla belirtilmektedir. KOBİ’nin ihracat faaliyetlerini geliştirmede gerekli olan giderlerin proje kapsamında kalem bazında belirtilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı ihracat faaliyetlerinin gelişimi konusunda kurumsal ve mali sürdürülebilir katkılar sağlayan bir programdır. Bu programda öncelikli olarak hedef pazarda bilinirliğini arttırmak ve markanın tanınmasını sağlamak hedeflemektedir. Proje ile birlikte bu hedef ve stratejileri aşamalı bir şekilde belirlenmekte ve bu kapsam doğrultusunda planlamalar yaparak doğru bir şekilde sürdürülmesi planlanmaktadır. Projenin temel amacı ihracat faaliyetlerinde gördüğümüz eksiklikleri kapatarak büyük pazarlarda geliştirmektir. Dolayısıyla bu program kapsamında ihracatın geliştirilmesiyle “globalleşme” adına birkaç adım atılmış olacaktır. Proje çıktısı ise ihracat faaliyetlerinin iyileştirilmesi ile birlikte hedef pazarlardaki fırsatları belirleme ve kullanma şansını verecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir