Skip links

Mikro İhracat Nedir?

Mikro İhracat

Yurt dışına açılarak hedef kitleniz genişletmek mi istiyorsunuz? O halde ihracat ile ilgili tüm detayları öğrenmek ve ticaret alanınızın genişlemesini sağlamalısınız. Günümüzde birçok firmanın en önemli hedeflerinden bir tanesi yurt dışına açılmaktır. Çünkü Türk Lirası’nın karşısında çok daha değerli olan para birimleri ile gelir elde etmek oldukça avantajlıdır. Özellikle mikro ihracat bu konuda önemli bir yer tutmaktadır.

Bu noktada ihracat yapmak firmalara zor bir süreç gibi gelebilmektedir. Birçok kişi ihracatı gemi dolusu ürünü satmak olarak algılamaktadır. Ancak ihracat bu değildir. Küçük ve orta ölçekli firmalarında yurt dışında faaliyet gösterebilmesi için ihracatın faydalarından yararlanabilmeleri mümkündür. Mikro ihracat bu faydaların en önemlilerinden biridir.

Mikro ihracat faaliyetlerini gerçekleştiren firmalar sadece birkaç kolilik ürünleri bile yurt dışına gönderebilirler. Bunun yanı sıra birçok avantaja sahip olmaları da söz konusudur. Özellikle e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar mikro ihracat ile yakından ilgilidir. Şimdi gelin, mikro ihracat ile ilgili tüm merak edilenleri hep birlikte inceleyelim.

Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat, tutarın 15 bin Euro’dan az olduğu yurt dışı satışlarını kapsayan bir ihracat modeli olarak ifade edilmektedir. Söz konusu tutarın tek seferde gerçekleştirilen tutar olması gerekmektedir. Belirli bir dönemde gerçekleştirilen tutarın tamamı değil yapılan tek bir satışın 15 bin Euro’dan az olması durumunda mikro ihracattan bahsedilebilmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu tutar KDV’nin de dışlındadır. mikro ihracat yalnızda tutar ile sınırlandırılmamıştır. Yurt dışına gönderilecek olan ürünün ağırlığının 300 kilogramdan az olması gerekmektedir.

Mikro ihracat genel olarak e-ticaret firmaları tarafından son derece kullanışlı bir yapıya sahiptir. B2B gibi toptan satışın yapıldığı iş modellerinde klasik ihracatı karşılayan nitelikte olunması gerekmektedir. Ancak B2C gibi iş modellerinde ise bundan söz etmek mümkün değildir. Doğrudan tüketicilere yönelik gerçekleştirilen satışlarda ürünler miktar ve tutar kapsamında düşük seviyede kalabilmektedir. Mikro ihracat kapsamı bu iş modeli için uygundur. Bunun yanı sıra bu ihracatın gerçekleştirilmesi için Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’ne ihtiyaç duyulmaktadır.

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat limiti olan bir ticaret modelidir. Bu nedenle ihracat bu sınırlar içinde yapılmalıdır. En önemli mikro ihracat kuralları, yukarıda belirtildiği gibi miktarın 15 bin Euro’dan az ve ağırlığının 300 kilogramdan az olmasıdır. Bu ticaret modelinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle ürünlerin bu niteliklere sahip olması gerekmektedir. Resmi süreç ise klasik ihracata göre çok daha kolay ve pratik bir şekilde ilerler ve kısa sürede tamamlanır.

Klasik ihracat şirketleri, doğrudan bir gümrük müşaviri ile iletişime geçilmesi gerekir. Bu süreçte birçok evrak hazırlanır ve çeşitli maliyetler ortaya çıkar. Mikro ihracatta ise gümrük müşavirine ihtiyaç yoktur. ETGB hazırlama ve düzenleme yetkisine sahip bir kurumla iletişime geçmeniz yeterlidir. Bu kuruluşlar, uluslararası taşımacılık yapan kargo ve lojistik şirketleridir. Mikro ölçekli ihracata konu ürünlerin fatura aslı ve İngilizce nüshası bu firmalara teslim edilir. İlgili şirket, söz konusu ticari faaliyeti müştereken yürütür ve müteselsilen sorumludur. Daha sonra vergi iadesi ile ilgili süreç tamamlanır.

E-ticaret yapıyorsanız bu süreç sizin için çok daha kolay geçmektedir. Mikro e-ihracat yapmak istiyorsanız firma olarak sunduğumuz avantajlardan yararlanabilirsiniz. Mikro ihracat modülü olarak kullanabileceğiniz firmamız sayesinde yurt dışına açılım yapabilirsiniz. Bu modül size sitenizi çeşitli dillere çevirme fırsatı verir. Ayrıca e-ticaret siteniz 160’tan fazla para birimini desteklemekte ve uluslararası sistemler üzerinden ödeme alabilecek seviyeye ulaşmaktadır.

Mikro İhracat İçin Neler Gerekli?

Mikro ihracat koşulları açısından klasik modele göre daha esnektir. Ama yine de belirli koşullara tabi olması gerekiyor. Elbette ihracatçıların yerine getirmesi gereken şartlardan biri de vergi mükellefi olmaktır. Vergi mükellefi olmak, bir kişi veya kuruluşun iş yapmasına yasal bir engel olmadığını gösterir. Vergi mükellefi olabilmek için şirket kuruluşu gerekmektedir. Bu noktada şirketin ölçeği önemli değil. Anonim şirketler ve limited şirketler gibi şahıs şirketleri ile mikro ölçekli ihracat yapmak mümkündür. Yani tek tek dışa aktarmak istiyorsanız, mikro model bunu da mümkün kılıyor.

Şirket ayrıca fatura düzenleme ve vergi beyannamesi verme yetkisine de sahip olmalıdır. Çünkü süreç sadece yasal çerçevelere uygun olarak düzenlenen faturalar bazında yürütülmektedir. Ayrıca yurt dışına ürün satışı yapan firmanın e-devlet üzerinden “ihracatçı” sıfatıyla gümrük sistemine kayıt yaptırması gerekmektedir. Sürecin yürütülmesi görevi lisanslı lojistik ve kargo şirketlerine aittir. Yasaklanan ürünler dışındaki ürünlerin belirlenen limitler dahilinde yurt dışına satılması durumunda mikro ihracat yapılabilmektedir.

Mikro İhracat İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Mikro ihracat belgeler için avantajlı bir yöntem olsa da bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu belgelerden herhangi birinin olmaması veya belgede bir hata olması ihracat işleminin gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu nedenle hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Mikro ihracat için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Dolaylı temsil yetki belgesi
 • Bilgi formu
 • Finans onaylı fatura veya e-arşiv fatura
 • İngilizce fatura

Mikro İhracat Faturası Nasıl Hazırlanır?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken dikkatli olucmalıdır. Fatura hatasız olarak düzenlenmelidir. Bu süreçte finans onaylı fatura veya e-arşiv fatura kesilmelidir. Mikro ihracat, e-fatura ile yapılabilecek bir işlem değildir. Bu işlem için düzenlenecek faturada bazı bilgilerin yer alması gerekir. Faturada bulunması zorunlu bilgiler şunlardır:

 • Alıcı şirketin tam unvanı, vergi dairesi, Vergi numarası, adres
 • Gönderen şirketin tam unvanı, vergi dairesi, Vergi numarası, adresi
 • Ürünün Menşei
 • Fatura türü
 • Fatura numarası
 • Fatura tarihi
 • Tarih ve saati düzenle
 • Gönderinin teslimat yöntemi
 • İmza ve damga

Mikro İhracat Faturası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken son derece dikkatli olunmalıdır. Öncelikle yukarıda sayılan tüm bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak faturada yer alması gerekmektedir. Bu bilgilerin faturada nasıl yer aldığına da dikkat etmek gerekir. Diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

 • İhracat faturası KDV’yi içermeyen şekilde düzenlenmelidir.
 • Türkçe tanım, GTİP ve menşe bilgisi ile birlikte faturada yer almalıdır.
 • Adres bilgilerinde ülke adı belirtilmelidir.
 • Resmi fatura ile proforma faturadaki içerik ve değerler birebir aynı olmalıdır.
 • Sigorta ve navlun gönderici tarafından ödeniyorsa faturada ayrıca belirtilmelidir.
 • Hazırlanan fatura çıktısı alınmalı, imzalanmalı, kaşelenmeli ve basılı kopya olarak teslim edilmelidir.

Mikro İhracat İle Neler Satılabilir?

Mikro ihracat ürünlerinde bazı kurallar ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Sadece limitleri aşmayan ve yasaklı listede yer almayan ürünler ihraç edilebilir. Buna göre aşağıdaki durumlarda mikro ihracat yapılamaz.

 • Ücretsiz ürün gönderimi
 • Sınırı aşan ihracat
 • Onarım için çıkışlar
 • Dahilde ve hariçte işleme vb. işlemler
 • Siparişle ilgili örnekler
 • Fuar ve sergi amaçlı geçici çıkışlar
 • Yetkili, kısıtlanmış, yasaklanmış ve düzenlemeye tabi ürünler

Mikro ölçekli ihracata konu olmasına izin verilen bazı ürünlerde de çeşitli kısıtlamalar ve koşullar bulunmaktadır. Örneğin ilaçlar için Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. Altın ve gümüş sevkiyatlarında işçilik maliyeti, makine parçalarında AC, DC, Watt gibi bilgiler, tekstil ürünlerinde kumaş içeriği gibi detaylar zorunludur. Bir de kesinlikle mikro ihracat yapılmayan ürünler var. Bu ürünlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ham lületaşı
 • Kapya kırmızı biber
 • Meyan kökü
 • Odun
 • Salep
 • Tarihi anıtlar
 • Tütün tohumları ve fideleri
 • Zeytin yağı

Mikro İhracatın Avantajları Nelerdir?

Mikro ihracat avantajları olan bir ticaret modeli olduğu için yoğun bir talep görmektedir. Girişimcilerin bu yöntemi tercih etmelerinde özellikle vergisel avantajlar önemli rol oynamaktadır. Örneğin, mikro ihracat, KDV iade edilebilir bir ihracat modelidir. İhracattan sonra işlemlerin yapılması durumunda söz konusu satıştan doğan KDV iade edilmektedir.

İadeler dışında mikro ihracat vergi muafiyetinin de olduğu bir ticaret yöntemi olarak ifade edilmektedir. Özellikle e-ticaret için önemli avantajlar söz konusudur. E-ticaret ile mikro ihracat gümrük vergisi muafiyeti getiriyor. Bunlara ek olarak devletin sunduğu mikro ihracat destekleri de vardır ve bunlardan da yararlanmak mümkündür.

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

ETGB kısaca mikro ihracat gümrük beyannamesi olarak ifade edilmektedir. Bu beyan elektronik olarak sunulur ve kağıt çıktı gerektirmez. Yurtdışına satılan ürünlerin gümrük işlemlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi için yürürlüğe girmiştir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi düzenlemek için bir gümrük müşaviri ile çalışma ihtiyacı bulunmamaktadır. Çünkü mikro ihracat beyannamesi ile ilgili işlemler alıcılar ve göndericiler adına yetki verilen ekspres kargo operatörleri tarafından yapılmaktadır.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.