Skip links

Müzakere Teknikleri

Müzakere Teknikleri Nelerdir?

Müzakere, insanların farklılıkları çözdüğü bir yöntemdir. Tartışma ve ihtilaftan kaçınırken uzlaşmaya varıldığı bir süreçtir.

Herhangi bir anlaşmazlıkta, bireyler kendi pozisyonları (veya belki de temsil ettikleri bir organizasyon) için olası en iyi sonucu elde etmeyi anlaşılır bir şekilde hedefler. Bununla birlikte, adalet, karşılıklı fayda arama ve bir ilişkiyi sürdürme ilkeleri, başarılı bir sonucun anahtarıdır.

Arzu edilen bir sonuca ulaşmak için, müzakereye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım izlemek faydalı olabilir.

Müzakere süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Hazırlık
 • Tartışma
 • Hedeflerin açıklığa kavuşturulması
 • Bir Kazan / Kazan sonucuna yönelik müzakere edinmek
 • Anlaşma
 • Bir eylem planının uygulanması

Herhangi bir müzakerede ‘tutum, bilgi ve kişilerarası beceri’ unsurları önemlidir ve müzakerenin nihai sonucunu etkileme olasılığı yüksektir:

Müzakerede her zaman şunların farkında olmak önemlidir:

 • Müzakere, bireysel başarıların gerçekleştirildiği bir alan değildir.
 • Müzakerenin belirli özellikleri bir kişinin davranışını etkileyebilir, örneğin bazı insanlar savunmaya geçebilir.
 • Söz konusu konular hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, müzakere sürecine katılımınız o kadar artar. Başka bir deyişle, iyi hazırlık şarttır.
 • Ödevinizi yapın ve sorunlar hakkında olabildiğince çok bilgi toplayın.
 • Hem resmi durumlarda hem de daha az resmi veya bire bir müzakerelerde etkili müzakereler için iyi kişilerarası beceriler gereklidir. Örneğin; dinleme, problem çözme, karar verme, girişkenlik müzakere teknikleri arasında yer almaktadır. 

Leave a comment