Proje, Hibe ve Destek Danışmanlığı

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için sağlanan destekleri kapsamaktadır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırmak, ihracatı nitelikli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ihracata başlamayı hedefleyen, mevcut ihracatını geliştirmek isteyen firmaları birçok alanda desteklemektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmeyi teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma sürecine hız kazandırmak için çeşitli destek politikaları yürütmektedir. 

Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Destekleri

Kalkınma Ajansları, Türkiye’deki farklı bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. 

PROJE SÜRECİ

Nasıl Çalışıyoruz?

01.
Fırsat ve Uygunluk Analizi

İşletmelerin hibe ve teşvik programlarından yararlanma potansiyelini belirlemek için fırsat ve uygunluk analizi yapılmaktadır.

02.
Başvuru Süreci Yönetimi

Danışmanlar, uygun hibe ve teşvik programlarının belirlenmesinden sonra başvuru için gerekli belgelerin hazırlanması, proje tanımının net bir şekilde ifade edilmesi ve diğer önemli işlemleri takip etmektedir.

03.
Uyum ve Raporlama

Danışmanlar, işletme için belirlenen hibe ve teşvik programlarının şart ve gereksinimleri çerçevesinde gerekli düzenlemeleri ve uyum süreçlerini yönetmektedir.