Çağrılı 1501 ve 1507 Destek Programları

Çağrılı 1501 ve 1507 Destek Programları

1501 ve 1507 Destek Programları  Kendi alanında ve sektöründe etkin olmak isteyen firmalar genellikle TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge proje destek programlarından 1501 ile 1507 destek programlarına başvurmaktadırlar. Bu programlar firmaların kendi proje fikirlerine göre başvurabildiği programlardır. Ar-Ge projelerin tamamlanması ile elde edilen prototiplerin seri üretilerek ticarileşmesi için yararlanılan teşvikler için de 1501-1507 projelerinin etkinliği söz konusudur. Çağrı […]