Sanayi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Sanayi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesinin amacı; ▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, ▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, ▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, ▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, ▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, ▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. DESTEK UNSURLARI […]