Hizmet İhracatı

Hizmet İhracatı

Hizmet ihracatı, günümüzde giderek merak edilen bir kavram haline gelmiştir. Sınırları aşarak yurt dışında faaliyet göstermeye başlayan birçok işletmenin radarına giren hizmet ihracatında muhasebe işlemleri de faaliyet kadar büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada sizler için hizmet ihracatının ne anlama geldiği ile ilgili bir rehber hazırladık. Şimdi gelin, hizmet ihracatı ile ilgili tüm merak edilenleri […]

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat vergisi ya da gümrük vergisi; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda bulunan madde 3/8 ile “Gümrük vergileri” deyimi olarak tanımlanmıştır. Bahse konu vergi ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü kapsar. Bir başka ifadeyle bu vergi; eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle Gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergiler şeklinde […]