Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma Stratejisi

Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma Stratejisi

Pazarlama ve İhracatta Konumlandırma (Positioning) Stratejisi Pazarlama stratejisi olarak bilinen ‘konumlandırma’, rakiplere göre bir marka veya ürünle ilgili tüketici algısını etkileme yeteneğini ifade eder. Pazarlama ve ihracatta konumlandırmanın amacı, bir markanın veya ürünün imajını veya kimliğini, tüketicilerin onu belirli veya istenilen bir şekilde algılaması için oluşturmaktır. Konumlandırma stratejisini doğru kullanmak, ürünün pazardaki rekabet avantajını ortaya […]