Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020)

Yeni düzenlemeler ile birlikte Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020), 2020 yılının ilk ayında yürürlüğe alınacağı belirtilmiştir. Dış ticareti etkileyecek, tüm değişiklik yapılmış maddeler ve yeni düzenlemeleriyle birlikte Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) 2019 yılı içerisinde herkesle paylaşılacaktır.

1936 yılından beri ICC – International Chamber of Commerce (UTO – Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenip daha sonra farklı zaman dilimleriyle güncellenerek paylaşılan Teslim Şekilleri (Incoterms®), dış ticaretin olmazsa olmaz bir parçasına dönüşmüştür. Dış ticaretteki hukuksal boyutları çerçeveleriyle çizen bir araç olarak işimize yaramaktadır. Mal veya hizmetlerin dış ticaret işlemleri sırasında, sorunsuz ve her iki taraf için faydalı olacak ticaretin gerçekleştirilmesi ancak Teslim Şekilleri (Incoterms®) günümüze uygun değişimi ile sağlanabileceği için yeni değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve değişime hazırlıklı olmanızı isteriz.

Yazıya başlamadan önce son yıllarda duyduğumuz ve ihtimaller (olasılıklar) içeren ve hükmü kesin olmayan Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) üzerine yazılara asla inanmamanızı ve olası tüm değişikliklerin önceden ICC – International Chamber of Commerce tarafından paylaşılacağını hatırlatırız. Gümrük danışmanınız veya dış ticaret operasyonlarınız ile ilgilenen çalışanınız tarafından güncel bilginin takibinin yapıldığına da emin olun; sahte dökümanlar veya sahte teslim şekilleri maddeleri nedeniyle uluslararası ticari uyuşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) Değişiklikleri Neler?

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020), geçmiş yıllardaki düzenlemelerinde çalışan Batılı uzmanlarla birlikte ilk defa Asyalı uzmanların da olduğu bir komite tarafından değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Çin’den beş avukattan oluşan komite dış ticaretin teslim şekillerini bizler için şekillendirecek maddeler üzerinde çalışmaktadır. Beklenen lansman tarihinin bu yılın son çeyreğinde olması ve kısa süre sonra 1 Ocak 2020 tarihinde yayınlanması öngörülüyor.

Komitenin Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) üzerinde yapmak istediği tüm değişiklikler zaman kaybını önleyecek yönde, basitlik ve yalınlık odaklı olmuştur. Ayrıca gereksiz yere kelimelerin ve kafa karışıklığına neden olabilecek cümleler kaldırılmıştır.

EXW ve DDP Kaldırılıyor

EXW teslim şekli yüzünden ihracat gümrük işlemlerinin ithalatçılar tarafından yapılması ve tam aksinde kalan DDP teslim şeklinde de ihracatçılar tarafından yapılıyor olması, Avrupa Birliği tarafından belirlenen Gümrük Kanunları maddelerine uymadığı için her iki terimin kaldırılması uygun görülmüştür. Terimlerin kaldırılmalarındaki temel amaç, lokal işlemleri içeriyor olmalarıdır.

EXW teslim şeklinde; ihracat gümrük işlemlerinin ithalatçı ve DDP teslim şeklinde de, ithalat gümrük işlemlerinin ihracatçı sorumluluğunda olması, yenilenen Avrupa Birliği Gümrük Kanunu’na (Customs Code of the European Union) göre de aykırılık taşımaktadır. (Union Customs Code (UCC) (Articles 5 (12) and 158 to 187).) Bu iki terimi ortadan kaldırmanın amacı, yerel operasyonları kapsamalarıdır. Bu iki ticari teslim şeklindeki; sorumluluk, risk ve maliyetlerin belirlenmesinde önemli değişiklikler olacaktır

FAS

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP), dış ticaret işlemleri içerisinde az kullanımıyla bilinen bir teslim şeklidir. genel olarak ihracata konu olan malların çıkış yeri (liman) için teslimatlarda tercih sebebidir. FCA gibi bir teslim şekli aynı işlemleri tüm taşıma türlerini kapsayacak şekilde şartlar koşabildiği için FAS teslim şeklinin varlığı sorgulanmıştır. Gerçekci bir açıdan yorumlanması gerekirse FAS sadece dökme dediğimiz yüklerin ihracatı sırasında tercih sebebi olmaktadır. FAS teslim şekli sayesinde, gemiler rıhtım kısımlarına yanaştığı zaman teslimattaki sorumluluklar satıcı üzerindedir hükmü işimize yaramaktadır. FCA ve FAS teslim şekillerinde ihracata konu olan mallar zaten gemiye yüklenmesi için ilgili limana teslim edilmektedir. Bu nedenle, tüm taşıma türleri kapsamında FCA ile mantıksal fark olmayacağı için komite FAS teslim şeklinin kullanımına son verilmesini karar almıştır.

FCA

FCA teslim şeklinin güçlü yapısı sayesinde en çok tercih edilen teslim şekli (Incoterm) olarak dış ticarette yerini almaktadır. İhracatta gümrük beyannamesinin satıcı üzerinden tamamlanmasını (hazırlanmasını) kural olarak belirtmesi ve alıcı ülkede farklı adreslere teslimat kolaylığı sunması yani esnek yapısı sayesinde varlığını devam ettirecektir. Komite bu esnek yapından dolayıdır ki Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) içerisinde, FCA’yı karayolu ve denizyolu olarak iki ayrı FCA teslim şekli olarak tasarlamayı düşünmektedir.

FOB ve CIF

Bu zamana kadar CIF ve FOB teslim şekillerinin sadece denizyolu taşımacılığında kullanılabileceği ve alternatif taşımacılık türlerinde ise FCA veya CIP kullanılabileceğinin belirtilmesi rağmen; FOB’nin önceki teslim şekilleri (Incoterms) kılavuzları aksine artık kesin bir şekilde denizyolu konteyner taşımacılık işlemlerinde kullanılması gerektiğini belirtecektir. Zamanla kullanım trendleri veya alandaki bilgi yetersizliği nedeniyle yanlış kullanımının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi için bu tarz önlemler alınacağından komite uzmanları bahsetmektedir.

Yeni Teslim Şekli (Incoterm): CNI

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) ile hayatımıza yeni bir terim dahil olmaktadır. Söz konusu CNI (Cost And Insurance) ile ihracata konu olan malın, üretici mal bedeli ve sigortası maliyetine dahil olacaktır. Yani mal bedeli ve alıcı ülkedeki varış limanındaki teslimat işlemine kadar ortaya çıkabilecek tüm riski kapsayan sigorta bedelini de ihracatçı tarafından üstlenilmesini belirten bir teslim şeklidir.

DTP ve DPP

DDP’den doğan operasyonel aksaklıklar veya termin kayıpları nedeniyle komite yeni bir planlama yapmaktadır.

– DTP (Delivered at Terminal Paid): Yürürlükte olan DDP’den farkı, konu olan malların terminal tanımına uygun yerlerde teslim edilmesidir.

– DPP (Delivered at Place Padi): Hali hazırdaki DDP’nin tamamen aynısı olacak şekilde yürürlüğe alınacaktır. İthalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak, geriye kalan tüm risklerin hatta maliyetlerin hepsinin satıcının üstleneceği şekildir.

Ancak tekrar hatırlatmak isteriz ki piyasanın bu kılavuza uyum sağlaması, anlaşılması ve bilgilerin tüm meslektaşlarımız ile uygulanabilir düzeye gelmesi zaman alacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir