Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler Neler?

İhracat, Türkiye’nin Cari Dengesi açısından daima önemli bir olgu olduğu gibi ülke gelirinin arttırılmasında da büyük role sahiptir. Bu çerçevede ihracat rakamlarının iyileştirilmesi ve döviz gelirinin daima artan bir trende girmesinde bütün ihracatçıların katkısı beklenmektedir. Sektör ve faaliyet yoğunluğu düşünülmeksizin şirketlerin yurt dışında bulunan müşterilerine ürün satmaları anlamına gelen ihracatı arttırmak adına Türkiye’de mukim ihracatçılar yoğun çaba sarf eder. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeleri bilmek ise ihracat yapmak isteyen marka ve firmaların işine yarar.

Piyasa koşulları, doğru pazarlama yöntemleri ve yasal süreçler düşünüldüğünde Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan ülkeleri bilerek yeni iş birliği imkânlarını oluşturmak gerekir. Siz de işletmenizin faaliyet gösterdiği alana ve hedef pazarınıza göre ihracat standartlarınızı en yüksek seviyeye taşımak istiyorsanız DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık ile iş birliği yapabilirsiniz. Peki, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler hangileri? Hazırsanız bu ülkelere daha yakından bir göz atalım!

Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler 

Almanya

Türkiye ve Almanya kültürel bağların yanı sıra ticari anlamda da yakın ilişkiler içerisindeki iki ülke olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de Türkiye için Almanya önemli bir ihracat partneri olarak dikkat çeker. Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde Almaya’da yaşayan 5 milyonu aşkın Türk’ün önemli bir etkisi vardır. Ancak Almanya ve Türkiye’nin stratejik partnerlik ilişkisinin de dış ticaret hacmi bağlamında önemli bir rolü olduğunu ifade etmek gerekir.

2021 yılı verileri dikkate alındığında Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen ihracat tutarı 17,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Tarihi bir zirve olarak kabul edilen bu rakam; otomotiv, hazır giyim, demir dışı metaller ve demir gibi ürünler yoğunlukta olmak üzere pek çok mal grubunu içine alır. Türkiye ve Almanya arasındaki bu güçlü ilişkiler yeni ihracat fırsatlarını da beraberinde getirir. DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak bu konuya ekstra hassasiyet gösteriyor ve ihracat fırsatları yaratıyoruz.

Birleşik Krallık

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip ülkeler arasında ikinci sırayı Birleşik Krallık almaktadır. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan Birleşik Krallık bir devletler topluluğu olarak varlık sürdürmektedir. Topluluğun en önemli ülkesi İngiltere’dir. Ancak diğer ülkelerle gerçekleşen ticaretin de hesaba katılmasıyla Birleşik Krallık tek bir ülke olarak kabul edilir.

Türkiye’den Birleşik Krallık’a gerçekleşen ihracat 2021 yılında 13,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında yaklaşık %26 oranındaki bu artış iki ülke arasındaki yüksele ticaret potansiyelini gözler önüne sermektedir. İngiltere’nin Brexit sonrasında ticari anlamda artan gücü Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladı. İhracat mallarındaki çeşitlilik Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki fırsatları da çok ciddi seviyelere taşıdı.

ABD

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri her anlamda stratejik ortaklık yapan ülkeler olarak kabul edilmektedir. İki ülkenin zaman zaman gerilen siyasi ilişkilerine rağmen ticari ilişkilerde sürekli artan düzeydeki alışverişten söz etmek gerekir. Üstelik 2021 verilerine bakıldığında Türkiye ve ABD arasında gerçekleşen ticari ilişkilerin artış göstermiştir. 2021 yılında ihracat rakamı en çok artan ülke olan ABD’dir. ABD, bu özelliği sayesinde pek çok ihracatçı için hedef ülke konumuna gelmiştir.

2021 yılı verileri dikkate alındığında Türkiye’den ABD’ye gerçekleşen ihracat rakamı 12,84 milyar dolardır. 2020 ile kıyaslandığında %45 oranındaki bu artış gelecek dönemde ABD’nin ihracat potansiyelini gözler önüne sermektedir. DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak ABD’nin artan potansiyelini kullanmanızı sağlayacak yaklaşımımızla ticari ilişkilerinizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

İtalya

İtalya, bir Avrupa Birliği üyesi olması sayesinde Türkiye ile güçlü ticari bağlara sahip ülkeler arasındadır. Türkiye’den İtalya’ya giden ürünlerin her geçen gün artış göstermektedir. Bu da İtalya’yı Türkiye’nin en büyük 4. ihracat partneri yapar. Bu yönüyle İtalya, Türk ihracatçıları tarafından özel önem atfedilen partnerlerden bir tanesidir.

2021 yılında Türkiye’den İtalya’ya ihracatta bir önceki yıla göre yaklaşık %40 oranında artış gerçekleşmiştir. 10,6 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat hacminde motorlu taşıtlar, makineler, meyve ve demir – çelik ürünlerinin çok önemli bir yeri vardır. Bu kapsamda İtalya pek çok sektörde Türk ihracatçılar açısından hedef Pazar olma özelliği taşımaktadır.

İspanya

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 5. ülke konumunda İspanya vardır. İtalya gibi bir Avrupa Birliği ülkesi olması İspanya’yı önemli bir noktaya taşır. Üstelik iki ülke arasındaki gelişmiş deniz ve karayolu taşımacılığı fırsatları ticaret hacmini destekler. Böylelikle hacim gün geçtikçe artar. 2021 yılında ihracat hacminin %46’ya yakın arttığı İspanya; ihracatta 10 milyar dolar barajının biraz altında kalmıştır. Türkiye’den İspanya’ya gerçekleşen ürün ihracı 9,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

İspanya’ya ihraç edilen ürünlere bakıldığında otomotiv, tekstil, demir – çelik ve petrol yağları başı çeker. Ancak sektör çeşitliliğinin mevcudiyeti İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmeye müsait olduğunu da kanıtlar. Bu yönüyle İspanya potansiyeli yükselen bir ülke özelliğindedir.

Türkiye’nin İhracat Hacmi ve İhracat Potansiyeli

Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse de stratejik alanlarda gerçekleştirdiği üretim çerçevesinde oldukça önemli bir ülkedir. Her geçen yıl ihracat potansiyelini arttırma amacında olan Türkiye’nin 2021 yılında bu hedefini gerçekleştirdiği bilinmektedir. 2020 yılı rakamları ile kıyaslandığında ihracat toplamı %32,9 oranında artış göstermiştir. Türkiye’nin toplam ihracat tutarı 225 milyar 367 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye 2023 yılında 500 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Ancak Türkiye’nin 2022 ve 2023 yıllarında ihracat artış oranını yükseltmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler

Türkiye, ihracat potansiyeli yüksek bir ülkedir. Üstelik her geçen gün ürün çeşitliliğini arttırmayı başaran ülkelerden biri konumundadır. Geçmiş dönemlere bakıldığında ihracatı en çok yapılan ürünlerin otomotiv, kimyevi ürünler, çelik, hazır giyim ve gıda olduğu görülmektedir. Farklı sektörlerde gerçekleşen ihracatın çok yüksek bir potansiyele sahip olması gelecekte ürün çeşitliliğinin daha da artabileceğini göstermektedir. Bu yönüyle Türkiye ihracat potansiyelini arttırma yolunda emin adımlarla ilerler.

İhracat ürünlerinin çeşitliliği kadar doğru pazarlamanın ve birim başına ürün değerinin artış göstermesi de Türkiye için önemli kabul edilmektedir. Bu bağlamda yüksek teknolojili ürünlerin ihraç edilecek seviyeye gelmesiyle ihracat rakamlarındaki sıçrama çok daha ciddi boyutlara ulaşabilecektir.

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık ile İhracat Fırsatları

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak dış ticaret potansiyelini iyileştirmek ve daha kârlı ilişkiler geliştirmek adına hareket ediyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren ve amacı daha fazla ihracat olan her işletme için ayrıcalıklı çözümler sunuyoruz. Siz de işletmenizin dış ticaret potansiyelini yükseltmek ve güçlü iş birliklerine imza atmak mı istiyorsunuz. O halde mutlaka DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık ile iş birliği yapmalısınız.

Güçlü ekibimiz ve hizmet anlayışımız sayesinde bütün ihtiyaçlarınıza uygun cevap vereceğimizi bilmelisiniz. Size özel çözümler ve çok daha fazlası için ekibimizle bir görüşme planlayın!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir