TURQUALITY NEDİR?

 TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. 

  Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

desteklenmektedir. 

TURQUALITY BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Firma Ön Değerlendirme Seti;

Bu anket çalışması, TURQUALITY® Projesi kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunmak isteyen firmalara, danışman firma tarafından uygulanacak olan “Firma İnceleme Çalışması” öncesinde bir ön fikir vermesi ve firmanın kendi yetkinliklerini belli kriterlere göre alacağı puanla sınamasını sağlayan bir ön değerlendirme setidir.

Yeni Kullanıcı Talebi;

Yeni kullanıcı talebinde bulunulması gerekmektedir.  Kullanıcı talebinde bulunduktan sonra Ek-2, e-İmza Taahhütnamesi’nin ekleri ile birlikte Turquality sekretaryasına iletilmesi gerekmektedir.

TURQUALITY® Otomasyon Sistemi;

 Sistem tarafından iletilecek şifre ile TURQUALITY® Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler;

 Sisteme Yüklenmesi ve TURQUALITY® Sekretarya’ya İletilmesi Gerekli Belgeler tamamlandıktan sonra başvuru süreci tamamlanmaktadır.

GEREKLİ BELGELER

TURQUALITY BAŞVURU SÜRECİ

        Başvuru ve Ön İnceleme Çalışması

Ön görüşmeyi gerçekleştiren şirketler için, bir sonraki aşama TURQUALITY® Otomasyon Sistemi üzerinden gerekli evrakın Bakanlığa iletilmesidir. Şirketler, Otomasyon Sistemi’ne erişim için Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesini TURQUALITY® Sekretaryasına iletir.  Şirketler, Ek-4’de belirtilen başvuru evrakını yetkilendirilmiş kullanıcısı aracılığıyla sistem üzerinden TURQUALITY® Sekretaryası aracılığıyla Bakanlığa sunar. Bakanlığımız Ön İnceleme Çalışmasını gerçekleştirecek akredite TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasını atar. Başvuru sahibi şirket gerekli ön inceleme ücretini görevlendirilen danışmanlık firmasına görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde öder. Görevlendirilen Yönetim Danışmanlığı Firması başvuru sahibi şirketten ön inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep eder ve şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması gerçekleştirir.   

Kapsama Alınma

TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde yetkinlik düzeylerine göre şirketler Marka ya da TURQUALITY® Programına kabul edilir. Ön inceleme neticesinde Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket ile Marka destek programı kapsamında desteklenip TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmayı talep eden şirket ön inceleme bedelini ödemek kaydıyla yeniden ön inceleme müracaatında bulunabilir. Müracaatlar arasındaki süre 6 (altı) aydan az olamaz. Kapsama alınan şirketler için gelişim yol haritası çalışması yapılması gerekir. Çalışmayı yapacak olan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasını şirket kendisi seçer. Ön inceleme çalışmasını gerçekleştiren yönetim danışmanlığı firması aynı şirketin gelişim yol haritasını hazırlayamaz.

Marka ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan şirket, destek kapsamına alındığı yılı müteakiben her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar, Bakanlık tarafından talep edilen bir önceki takvim yılına ait mali verilerini içeren BDK onaylı veri talep formu ile Proje İlerleme Formunu Bakanlığa sunar ve ilgili verilerini sisteme girer. Şirketlerin performansları, Bakanlığa sunulan veriler ve Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde ölçülür.

Sonuç Olarak; TURQALITY desteği Türkiye firmalarının ihracat alanında sürdürülebilir bir modele geçiş yapmaları için güçlendiren bir sistemdir. Şirketlerin özellikle Türk üreticilerinin , kaliteli üretim karşılığını alıp yurtdışında ‘’Türk Malı’’ imajını güçlendirmek ve şirketlerin tabiri caizse kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için geliştirilmiş bir programdır. Birçok devlet desteğinin yanında TURQALITY desteği de nitelikli ihracat için  önemli bir araçtır. Üreticilerimizin ve ülkemizin gücünü göstermek adına desteklerden yararlanılmalı ve haberdar olunmalıdır. Yazmış olduğumuz bilgilendirme içeriği yol gösterici olması ve  üreticilerimiz için ışık tutması adına atılmış bir adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir