Uluslararası Pazarlamada Markalaşmanın Önemi

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük bir firmanın rakipleri tarafından yapacaklarıgirişimlerden etkilenmeden ve piyasada meydana gelecek değişimlere rağmen hala tercihedilmeye devam etmesi anlamına gelmektedir.Küreselleşmenin hızla arttığı ve dünyanın tek bir ülke gibi göründüğü günümüz işhayatında uluslararası pazarda var olmak firmaların kaçınılmaz iş stratejisi halinegelmektedir. Uluslararası iş stratejisi için hangi faktörlere dikkat edilmelidir, markayönetimi nasıl gerçekleştirilmelidir sorusunun cevabını bu yazımızda birlikte analizedeceğiz.Uluslararası düşünmek iş akışının en temel gerekliliğidir. Uluslararası alanda hemmüşteriler hem de rakipler var olduğu için oyunu kurallarına göre oynayarak bu akışiçerisinde güçlü bir duruş elde edilmelidir. Küresel yarışta işletmeler fiyat, performans,özellikler, imge gibi markanın küresel niteliklerini iyi yönetmeleri gerekmektedir. Marka Oluşturma Stratejilerini UygulamakBu aşamada markanın pazara giriş aşamasını tasarlamak, dikkat çekici bir unsurunbelirlenmek ve bu değerin korunmasını içermektedir. Firma ölçeğinde planlanmış doğruiletişim sistemi markanın uluslararası pazarda liderliğe doğru ilerleyen yolculuğunda enönemli unsurudur. Daha önce denenmiş başarılı olmuş veya olmamış yöntemlerin birliktedeğerlendirildiği ve en uygun yöntemin seçildiği bu aşama hem pazarların hem de müşteriniyi tanındığı bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Uluslararası Marka Planlama Sürecinin Takviye EdilmesiUluslararası marka yönetim ve idaresini geliştiren firmalar, ürünler/hizmetler ve pazarlariçinde tutarlılık gösterecek bir planlama prosesi kullanmaktadırlar. Bu süreçte uygulanmasıgereken belirli şablonlar şu şekildedir:o İlk olarak proses içinde tüketici, rakipler ve markanın idrak edilmesigerekmektedir.o İkinci olarak standart kalıplarla ürün ve marka konumlandırılmamalıdır.Çünkü bu durum kısa ömürlü bir etki yaratır. Kolay taklit edilir ve dikkatçekiciliğini kaybeder. Güçlü olan birçok marka işlevsel faydadan ziyadeduygusal bir fayda yaratmaya başlamaktadır.o Marka değeri belirli aralıklarla ölçülmelidir. Ölçüm yapılmadan markayaratmak sadece sözde kalacak ve gerçekte yaşama geçmeyecektir. Firmalar ya da markalar bu ölçümleri oluşturacakları sistemle, yapacakları tüketicianketleri ve tüketicilere uygulayacakları testler aracılığıyla sağlayabilmelerimümkün olacaktır. Kısaca müşteri ile ilişkiler ve etkileşim arttırılmalıdır.o Son olarak, uluslararası alanda tutarlı bir çizgide ilerleyerek markaya olangüven arttırılmalıdır. Donanımlı bir departman ile yönetim SağlamakSektörde olan çoğu firmada etkili ve güçlü teknoloji, özellikle hizmet sektöründe etkinolan firmalarda, marka ve pazarlama alt yapısı yönetimde olan kişilerde eksiktir.Uluslararası marka yöneticisinin markanın en stratejik kişisi olacağı için öncelikle markaiçin tehdit ve fırsatları analiz ederek, markaya fayda sağlayacak adımlar atmak içinçalışmalar yapacaktır. Uluslararası tecrübesi, müşteriler ve pazarın hakkında da bilgiliolması gerekmektedir. Bu işlemler bir takım halinde gerçekleştirilirse adımlar daha sesli vedaha hızlı atılabilir. Pazar araştırması, reklam, tanıtım gibi işlemler bir departman ilegerçekleştirildiğinde tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir.Kısaca yerel yöneticiler çoğunlukla uluslararası stratejilerin kendi işletmeleri için geçerliolamayacağı gibi bir ön yargı içinde uluslararası pazara çok sıcak bakmazlar. Fakat ortayaçıkartılacak bir uluslararası marka önderliği ile başarılı bir iş akışı gerçekleştirilmektedir.Firmaya ait bilgiler iyi analiz edildikten sonra; müşterilerin, rakiplerin ve piyasanın iyitanındığı güçlü bir bilgi birikimi ile uluslararası alanda iş ağını geliştirmek firmalar içinçok keyif verici bir süreçtir. Oluşturulan marka değeri bu iş ağına uzun dönemde yaşamaimkanı sunan en önemli faktördür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir