ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dış ticaret ve uluslararası ticarette belirli teslim yöntemleri bulunmaktadır. İhracat ve ithalat da genel olarak bu teslim yöntemleri kullanılır ve kendi arasında değişikliler gösterir. 

Ex Works (EXW) – Yerinde Teslim

Uluslararası ticarette teslim yöntemleri arasında yer alan Ex Works “İşyerinde Teslim” anlamını taşıyan bir teslim yöntemidir. “Ex Works” teslim yönteminde; ihracatçı, ürünlerinin hazırlığını ve paketlemesini yapar ardından ithalatçıya ürünlerin hazır olduğu bilgisini geçer. Devamında tedarikçi ihracat evraklarının hazırlığını tamamlar. (Türkçe fatura,commercial invoice,packing list,çeki listesi,lokasyona göre dolaşım belgesi vb.)
İthalatçı ise ürünlerin nakliyesini organize eder ve kalan tüm masrafları üstlenir. Ürünlerin fabrika sahasından çıkmasına istinaden ihracatçının de hiçbir sorumluluğu kalmaz. Bütün operasyonel aşamalar göz önünde bulundurulduğunda “Ex Works” teslim şekli, tedarikçiyi %100 garanti altına alan bir uluslararası ticaret teslim yöntemidir.

Free On Board (FOB) – Gemide Teslim

Free On Board ülkemizde en çok tercih edilen uluslararası ticaret teslim yöntemlerinden biridir. “Free On Board” terimi; ihracatçının, ürünleri belirtilen yükleme limanında, gemi bordasına teslimi ile yükümlülüklerini tamamlamış olduğunu ifade eder. İthalatçı bu süreçten sonra ürünlerin kaybolma ve hasarı ile ilgili oluşabilecek tüm masraf ve riskleri üstlenmiş kabul edilir. “Free On Board”, teslim yöntemi ile; İhracatçı ürünlerin ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinleri alır ve ürünlerin ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlar.

Cost, Insurance and Freight (CIF)- Masraflar, Sigorta ve Navlun

İngilizce cost, insurance and freight sözcüklerinin baş harflerinden oluşan “CIF”; fiyat, nakil halindeki ürünlerin satışı sırasında, ithalatçının ödediği bedele sigorta primi ile sevkiyat (navlun) masraflarının da eklenmesiyle ortaya çıkan ürün bedeli demektir.
Bu teslim şeklinde ihracatçı ürünleri gemide teslim eder veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik eder. Ürünlere ilişkin hasar ve masraflar ürünler gemide bulunduğunda ithalatçıya geçer. İthalatçı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinleri alır ve malların ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlar. Ayrıca ihracatçı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için taşıma sözleşmesi yapar ve masraflar ile navlunu öder. İhracatçı ayrıca ithalatçının yolculuk sırasında ürünlerine ilişkin ziyan ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir