Skip links

Yatırım Teşvik Belgesi

Tüm hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi

Destek ve teşvikler, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından en önemli konular arasında kabul edilmektedir. Finansal ve yönetsel süreçlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi kadar işletmenin atılımlara imza atması da ancak hibe ve teşviklerle mümkün olmaktadır. Ancak işletmelerin desteklerden yararlanabilmeleri adına Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekebilir. O halde siz de Yatırım Teşvik Belgesi ve ilgili bütün konuları DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık avantajlarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik Belgesi, teşvike konu olan yatırımın özelliklerini içeren ve yatırımın değerler ve şartlara uygun bir şekilde tamamlanabilmesi adına destek unsurlarından yararlanmayı mümkün kılan bir belge olarak tanımlanmaktadır. Yatırımların daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından gerekli olan teşvik belgelerinin yatırım öncesinde alınması önemlidir. Bu çerçevede işletmenin fayda sağlamak istediği teşvike başvurusu olumlu sonuçlanacaktır.

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak Yatırım Teşvik Belgesi ile alakalı bütün süreçlerde sizlere yardımcı oluyoruz. Belge almadan belgeyle başvuruların yapılmasına kadar her aşamada profesyonel desteğimizi yanınızda hissedebileceksiniz.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım gerçekleştirecek ve teşviklerden faydalanacak olan gerçek ve tüzel kişilikler için belge alarak süreci başarılı bir şekilde tamamlamak oldukça değerlidir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesine başvuru yapabilecek olan taraflar şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Gerçek Kişiler
 • Adi Ortaklıklar
 • Sermaye Şirketleri
 • Kooperatifler
 • Birlikler
 • İş Ortaklıkları
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi’ne başvuracak taraf sayısındaki fazlalık sürdürülebilir iş modellerinin sayı ve nitelik bakımından arttırılması kapsamında önemlidir. Bu çerçevede başvuruların yapılması ile belge alma süreci gerçekleşmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırımlar gerçekleştirecek ve bu yatırımları teşviklerle destekleyecek olan kişiler için en çok merak edilen husus ‘Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır?’ konusudur. Bu belge için gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomi Bakanlığı nezdinde başvuru yapması gerekmektedir. Ancak yatırım tutarının 10 Milyon TL’yi aşmaması ve ilgili tebliğde belirtilen hallerde başvurular yerel birimlere yapılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi’ni düzenlemeye yetkili kurumlar arasında bulunan Kalkınma Ajansları, 10 Milyon TL altındaki yatırımlar için bürokrasi sürecini azaltır. Bu kapsamda yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı’ndan cevap beklemek yerine bağlı bulunan Kalkınma Ajansı’na başvuru daha hızlı ve etkin sonuçlar verecektir.

Siz de yatırımlarınızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına Teşvik Belgesi almak istediğinizde süreci kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetlerle en hızlı ve kaliteli belge alma süreçlerine müdahil olabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Amaçları

Yatırımlarını daha sağlıklı bir çerçevede gerçekleştirmek isteyen işletmelerden bir olabilirsiniz. Belge alma sürecindeyseniz Yatırım Teşvik Belgesi’nin amaçlarını iyi bilmelisiniz. Hem işletme hem de ekonomiye katkı sağlayacak olan bu belge kaliteli iş modellerinin ön plana çıkarılmasında önemlidir. Aşağıda sıralanan amaçlarıyla Yatırım Teşvik Belgeleri yoğun ilgi görmektedir.

 • Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar çerçevesinde katma değeri yüksek projelere olanak tanımak,
 • Üretimde ve istihdamda artışı desteklemek,
 • Ar-Ge imkânlarıyla stratejik yatırımları özendirmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak,
 • Uluslararası doğrudan yatırımlara olanak tanımak,
 • Bölgesel anlamda gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak,
 • Ar-Ge çalışmalarının artışına fırsat tanımak.

Tüm bu hedefleri doğrultusunda dikkat çeken Yatırım ve Teşvik Belgesi ile siz de işletmenizin yatırımlarını daha sağlıklı bir çerçeveye oturtabilirsiniz. Üstelik sürdürülebilir iş modellerine imkân tanıyan Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde yatırımların kalitesinde de artış olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi’yle Sağlanan Destekler

Yatırımların kalitesini arttırırken istihdam fırsatlarına da kapı aralayan teşvik belgesi çerçevesinde pek çok imkân sunulmaktadır. Bu çerçevede yatırımcı için elde edilecek avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 • Satın alınacak makine ve ekipmanlar için KDV istisnası,
 • İthalatı gerçekleşecek olan makine ve ekipman için Gümrük Vergisi muafiyeti,
 • Vadeli ithalat süreçlerinde makine ve ekipmana yönelik KKDF istisnası.

Yukarıdaki fırsatların yanı sıra aşağıda sıralanan indirim ve destekler de Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki avantajlardır.

Vergi İndirimi

Yatırımcılar, Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarının %10 ila %60’ı tutarında vergi indirimi fırsatlarından faydalanabilmektedir. İl bazlı destek oranlarında görülen değişiklikler nedeniyle vergi indiriminin seviyesi de değişkendir. Bu kapsamda pek çok yatırımcı daha çok vergi indirimi elde etmek adına şehir değişikliği yapabilmektedir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik Belgesi bağlamındaki yatırımlarda sağlanan istihdama karşılık ödenmesi gereken sigorta primlerinde işveren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı 2 ila 10 yıllık süreler için devlet tarafından karşılanmaktadır. Yatırımın gerçekleştirileceği il kapsamında destek oranlarındaki değişim nedeniyle yatırımcıların il bazlı değerlendirmeler yapması gerekmektedir.

Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımın gerçekleştirilebilmesi adına alınan kredinin faiz ya da kâr payı kısmının 1 ila 10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Faiz desteği konusunda kaç puanlık destek sağlanacağı yatırımın bulunduğu şehre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak gerçekleştirilen yatırımlarda işçilerin asgari ücrete denk gelen kazançları üzerinden alınan gelir vergisi 10 yıllık sürelerle devletçe karşılanmaktadır. Bu destek ‘Öncelikli Bölgeler’ olarak tanımlanan alanlarda yatırımcıların daha fazla istihdam sağlaması adına sunulmaktadır.

Sigorta Primi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip ve bu belgeyle yatırım yapan kimseler için teşvik belgesi kapsamında yatırımların istihdama dönüştürülmesi amacıyla işçilerin asgari ücrete denk gelen kazançları için işverenin ödediği sigorta primi 10 yıllık süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca bu destek öncelikli bölgelere sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Ek Avantajlar

Yukarıda sayılan bütün fırsatların yanında yatırımcılar için teşvik belgesinin diğer ayrıcalıklarından da faydalanmak mümkün. Bu çerçevede elde edebileceğiniz avantajlar şu şekildedir;

 • İnşa edilen binalarla alakalı emlak vergisinden 5 yıl süreyle muafiyet,
 • Yatırım için tahsis edilen arazilerin emlak vergisinden muafiyeti,
 • Yatırımlar çerçevesinde inşa edilen binalardan inşaat harcı alınmaması,
 • İnşaat ve yapılardan belediyelerin alacağı harçlara dair muafiyet sağlanması,
 • Yatırım için düzenlenen evraka yönelik damga vergisi ve harç istisnası.

Yatırım Teşvik Belgesi’yle Yatırım Süresi Ne Kadardır?

Yatırımcıların ‘Teşvik Belgesi’ kapsamında yatırımlarını gerçekleştirme süreleri 2 ila 4 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Belge üzerinde yazılı süre esas alınmaktadır. Ayrıca belgedeki sürenin %50’si kadar ek süre talepleri de mümkündür. Böylelikle istihdam yaratma fırsatlarının ortaya çıkarılması muhtemeldir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Teşvik Belgesi, yatırımcıların her anlamda avantaj yakalayabilecekleri bir sürece işaret eder. Bu çerçevede DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak yatırımcılara stratejik çözümler sunuyoruz. Teşvik belgesinin alınması, başvuruların yapılması ve desteklerden faydalanılması söz konusu olur. Teşvik ve Destek Uzmanı kadromuzla gelen her talebe en iyi şekilde cevap vermeyi arzu ediyoruz.

Siz de yatırım ve teşvikler ile alakalı en başarılı çözümler için ihtiyaçlarınıza cevap verebileceksiniz. Üstelik profesyonel bir süreç neticesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık sayesinde yatırımınızın verimli ve sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz. Uzmanlarımızdan başvurular ile ilgili her konuda bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ ile alakalı soru işaretlerine cevap vermek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.