Skip links

Destekler ve teşvikler, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak açından oldukça önemli katkılar sunarlar. Finansal ve yönetsel süreçlerin de başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi işletmenin yeni atılımlarda bulunması da hibeler ve teşviklerle mümkün olur. İşletmelerin istedikleri desteklerden yararlanabilmeleri için Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekebilir. Süreç ve Yatırım Teşvik Belgesi ilgili bütün konuları DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık aracılığıyla sorunsuz bir şekilde yürütmeniz mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik Belgesi, teşvike konu olan yatırımın özelliklerini içeren ve yatırımın değerler ve şartlara uygun bir şekilde tamamlanabilmesi adına destek unsurlarından yararlanmayı mümkün kılan bir belgedir. Yatırımların daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından gerekli olan teşvik belgelerinin yatırım öncesinde alınması önemlidir. Bu çerçevede işletmenin fayda sağlamak istediği teşvike başvurusu olumlu sonuçlanacaktır.

DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak Yatırım Teşvik Belgesi ile alakalı bütün süreçlerde sizlere yardımcı oluyoruz. Teşvik Belgesi için başvuru yapmaktan belge almaya kadar her aşamada profesyonel desteğimizle süreci takip ediyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım gerçekleştirecek ve teşviklerden faydalanacak olan gerçek ve tüzel kişilikler için belge alarak süreci başarılı bir şekilde tamamlamak oldukça değerlidir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesine başvuru yapabilecek olan taraflar şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Gerçek Kişiler
 • Adi Ortaklıklar
 • Sermaye Şirketleri
 • Kooperatifler
 • Birlikler
 • İş Ortaklıkları
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi’ne başvuracak taraf sayısındaki fazlalık sürdürülebilir iş modellerinin sayı ve nitelik bakımından arttırılması kapsamında önemlidir. Bu çerçevede başvuruların yapılması ile belge alma süreci gerçekleşmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım yapmayı ve bu yatırımı teşviklerle desteklemeyi hedefleyen işletmeler için en merak edilen konulardan biri ‘Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır?’ olmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Yatırım tutarının 10 Milyon TL’yi aşmaması ve ilgili tebliğlerde belirtilen durumlarda yerel birimlere de başvuru yapabilmek mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme yetkisi olan kurumlar arasında olan Kalkınma Ajansları 10 Milyon TL altındaki yatırımlar için daha hızlu bürokratik süreç fırsatı sunarlar. Bu durumlarda daha hızlı sonuç almak ve yatırımını gerçekleştirmek isteyen firmalar için Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansı’na başvuru yapmak daha hızlı ve etkili sonuç verebilmektedir.

Siz de yatırımlarınızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına Teşvik Belgesi almak istediğinizde DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetlerle en hızlı ve en profesyonel belge alma süreci hizmetine sahip olabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Amaçları

Yatırımlarını gerçekleştirirken destek almak isteyen pek çok firma Yatırım Teşvik Belgesi almak için başvurularda bulunurlar. Yatırım Teşvik Belgesi’ne başvuru yapılırken belgenin amaçları ve şartları iyi bilinmelidir. Hem işletmeye hem de ekonomiye katkı sağlayan bu belge ile kaliteli iş modellerinin ön plana çıkarılması oldukça mümkündür. Aşağıda sıralanan amaçları ile Yatırım Teşvik Belgeleri yoğun ilgi görmektedir.

 • Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar çerçevesinde katma değeri yüksek projelere olanak tanımak,
 • Üretimde ve istihdamda artışı desteklemek,
 • Ar-Ge imkânlarıyla stratejik yatırımları özendirmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak,
 • Uluslararası doğrudan yatırımlara olanak tanımak,
 • Bölgesel anlamda gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak,
 • Ar-Ge çalışmalarının artışına fırsat tanımak.

Tüm bu hedefleri doğrultusunda dikkat çeken Yatırım ve Teşvik Belgesi ile siz de işletmenizin yatırımlarını daha sağlıklı bir çerçeveye oturtabilirsiniz. Üstelik sürdürülebilir iş modellerine imkân tanıyan Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde yatırımların kalitesinde de artış olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi’yle Sağlanan Destekler

Yatırımların kalitesini artırırken istihdam fırsatlarını da ortaya çıkarmaya yardımcı olan teşvik belgeleri pek çok imkan sunarlar. Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında yatırımcıların elde edebileceği bazı avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Satın alınacak makine ve ekipmanlar için KDV istisnası,
 • İthalatı gerçekleşecek olan makine ve ekipman için Gümrük Vergisi muafiyeti,
 • Vadeli ithalat süreçlerinde makine ve ekipmana yönelik KKDF istisnası.

Yukarıdaki fırsatların yanı sıra aşağıda sıralanan indirim ve destekler de Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki avantajlardır.

Vergi İndirimi

Yatırımcılar, Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarının %10 ila %60’ı tutarında vergi indirimi fırsatlarından faydalanabilmektedir. İl bazlı destek oranlarında görülen değişiklikler nedeniyle vergi indiriminin seviyesi de değişkendir. Bu kapsamda pek çok yatırımcı daha çok vergi indirimi elde etmek adına şehir değişikliği yapabilmektedir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik Belgesi bağlamındaki yatırımlarda sağlanan istihdama karşılık ödenmesi gereken sigorta primlerinde işveren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı 2 ila 10 yıllık süreler için devlet tarafından karşılanmaktadır. Yatırımın gerçekleştirileceği il kapsamında destek oranlarındaki değişim nedeniyle yatırımcıların il bazlı değerlendirmeler yapması gerekmektedir.

Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımın gerçekleştirilebilmesi adına alınan kredinin faiz ya da kâr payı kısmının 1 ila 10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Faiz desteği konusunda kaç puanlık destek sağlanacağı yatırımın bulunduğu şehre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak gerçekleştirilen yatırımlarda işçilerin asgari ücrete denk gelen kazançları üzerinden alınan gelir vergisi 10 yıllık sürelerle devletçe karşılanmaktadır. Bu destek ‘Öncelikli Bölgeler’ olarak tanımlanan alanlarda yatırımcıların daha fazla istihdam sağlaması adına sunulmaktadır.

Sigorta Primi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip ve bu belgeyle yatırım yapan kimseler için teşvik belgesi kapsamında yatırımların istihdama dönüştürülmesi amacıyla işçilerin asgari ücrete denk gelen kazançları için işverenin ödediği sigorta primi 10 yıllık süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca bu destek öncelikli bölgelere sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Ek Avantajlar

Yukarıda sayılan bütün fırsatların yanında yatırımcılar için teşvik belgesinin diğer ayrıcalıklarından da faydalanmak mümkün. Bu çerçevede elde edebileceğiniz avantajlar şu şekildedir;

 • İnşa edilen binalarla alakalı emlak vergisinden 5 yıl süreyle muafiyet,
 • Yatırım için tahsis edilen arazilerin emlak vergisinden muafiyeti,
 • Yatırımlar çerçevesinde inşa edilen binalardan inşaat harcı alınmaması,
 • İnşaat ve yapılardan belediyelerin alacağı harçlara dair muafiyet sağlanması,
 • Yatırım için düzenlenen evraka yönelik damga vergisi ve harç istisnası.

Yatırım Teşvik Belgesi’yle Yatırım Süresi Ne Kadardır?

Yatırımcıların ‘Teşvik Belgesi’ kapsamında yatırımlarını gerçekleştirme süreleri 2 ila 4 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Belge üzerinde yazılı süre esas alınmaktadır. Ayrıca belgedeki sürenin %50’si kadar ek süre talepleri de mümkündür. Böylelikle istihdam yaratma fırsatlarının ortaya çıkarılması muhtemeldir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Teşvik Belgesi, yatırımcılar için pek çok alanda avantaj sağlar. DAC Dış Ticaret ve Danışmanlık başvuruların yapılması, desteklerden faydalanılması ve teşvik belgesinin alınması konusunda danışan firmalarına güvenilir hizmet sunar. Teşvik ve Destek Uzmanı profesyonel kadromuz ile gelen talepler doğrultusunda süreçleri yönetiyoruz.

Siz de gerçekleştirmek istediğiniz yatırımlar için profesyonel hizmet alabilecek, bu hizmet neticesinde yatırımınızın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabileceksiniz. Uzmanlarımızdan teşvik ve hibe başvurularıyla ilgili her konuda bilgi alabilir, Yatırım Teşvik Belgesi ile alakalı her sorunuza cevap almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.