fbpx
Skip links

Yönetim Danışmanlığı

Tüm hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığının temel görevi tematik alanı ve müşterinin sorunlarını dikkate alarak bilimsel, teknik ve ekonomik organizasyon yeniliklerinin geliştirilmesi ve kullanılması için beklentileri analiz etmek ve doğrulamaktır. Temel amacı yönetim kalitesini iyileştirmek ve bir bütün olarak şirketin verimliliğini artırmak olan yönetim danışmanlığı, çalışan her bireyin bireysel emek verimliliğini artırmayı hedefler.

Yönetim Danışmanlığının Özellikleri

Yönetim danışmanlığı aşağıdaki karakteristik özellikleri ayırt edilir .

Profesyonellik

Danışmanlar, yöneticilere profesyonel yardım sağlar. Deneyimli yönetim danışmanları birçok kuruluştan geçer ve kazanılan deneyimi kullanmayı öğrenir. Çeşitli durumlarda yeni ve eski müşterilere yardımcı olur. Bu nedenle, ortak eğilimleri ve sorunların ortak nedenlerini tanıyabilirler. Ek olarak, profesyonel danışmanlar, yönetim konularında literatürü, yönetim yöntemleri ve sistemleri teorilerinin gelişimini ve ayrıca piyasa durumunu sürekli olarak izlerler. Böylece, yönetim teorisi ve pratiği arasında bir bağlantı görevi görürler.

Tavsiye Verir

Danışmanlar genellikle tavsiye verir. Bu, onların yalnızca danışman oldukları ve değişiklikler hakkında karar verme ve bunları uygulama konusunda doğrudan yetkileri olmadığı anlamına gelir. Danışmanlar, kurulun kalitesinden ve bütünlüğünden sorumludur. Danışanlar, tavsiye almaktan kaynaklanan tüm sorumluluğu taşır.

Bağımsızlık

Danışmanlık bağımsız bir hizmettir. Danışman herhangi bir durumu değerlendirir, bunun kendi çıkarlarını nasıl etkileyeceğini düşünmeden müşterinin ne yapması gerektiğine dair objektif tavsiyelerde bulunur. Danışman aşağıdaki bağımsızlık türlerine sahip olmalıdır:

  • Parasal
  • Yönetim
  • Politikacı
  • Duygusal

Bütün bunlar, danışmanlık hizmetlerinin kalitesine ve etkinliğine yüksek talepler getirir ve onları müşterinin çıkarlarına odaklanmaya zorlar.

Yönetim Danışmanlığı Süreci

İstişare süreci , bir danışmanın sorunları çözmek, müşterinin organizasyonunda olumlu bir değişiklik meydana getirmek ve/veya müşterinin bunu kendi başına yapabileceği koşullar yaratmak için gerçekleştirdiği faaliyetler dizisidir.

Danışmanın işi , bazı koşulların yetersiz olarak kabul edilmesi ve bunu düzeltme fırsatının bulunması ile başlar. Bu durumda bir iyileştirme olarak değerlendirilebilecek bir değişiklik olduğunda sona erer. Danışmanın çalışması, çeşitli ticari faaliyet türlerinin etkileşimini içerir, kuruluşun teknolojik, ekonomik, finansal, yasal, psikososyal, politik ve diğer yönlerini etkiler. Bir danışmanın yardımıyla tasarlanan ve uygulanan tüm değişiklikler, liderliğin kalitesini iyileştirmeye ve organizasyonun verimliliğini artırmaya yardımcı olmalıdır. Bunlar, “liderliği geliştirmek” ve “kurumsal performansı geliştirmek” göreceli terimler olsa da danışman istihdam etmenin birincil hedefleridir.

Yönetim Danışmanlık İlkeleri

Danışmanlar, faaliyetlerini kuruluşa tavsiyelerde bulunurken dikkate alınması gereken belirli ilkelere dayandırır:

Bilimsel: Yönetim bilimi ve teorisinin hükümlerine her zaman uymayan, yalnızca deneyime dayalı danışma sürecini yürütmek kabul edilemez. Danışman, kişisel deneyimle desteklenen bilimsel gerçeğe güvenebilir ve istişarenin sonuçları, tavsiyelerinin bilimsel doğruluğunu veya yanlışlığını gösterecektir.

Esneklik: Çeşitli sonuçlara dayalı yönetim araçları, sürekli izleme, danışmanlık planında hızlı değişime izin verir. Farklı yönetim sistemlerinden ve farklı durumlarda özel olarak çok çeşitli sonuç tabanlı yönetim uygulamalarına yol açar.

Aşamalılık: İçeriğin sürekli karmaşıklığına, ticari faaliyetlere, yönetim teorisi ve uygulamasının kalıcı olarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini gerektiren yasal standartlardaki değişikliklere göre yönetim sistemlerinin dinamizmi anlamına gelir.

Süreklilik: Danışmanlık sürekli gelişme ve iyileştirme içindedir.

Sistem bakımı: Danışmanın, yönetici şirketin sonuçlarına hakim olma aşamasına kadar danışma sürecinde müşteri kuruluş üzerindeki etkisi, kalite parametrelerini ve kuruluşun çalışma şeklini ihlal etmemelidir.

Sistem değişikliği: Danışmanlık sonuçlarına hakim olma aşamasında müşteri kuruluşta yönetim sonuçlarının uygulanması, niteliksel parametrelerini ve çalışma şeklini önemli ölçüde değiştirmelidir.

Spesifiklik: Tavsiyenin etkisi, büyük ölçüde, uygulamasının zamanında olması ve iş ortamının koşullarına uygunluğu ile belirlenir. Uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için yönetim, danışmanların tavsiyelerinin uygulanacağı iş durumunu ve bunların değişikliğinin boyutunu açıkça ve özel olarak öngörmelidir.

Eylemsizlik: Danışmanların tavsiyelerinin pratik uygulaması büyük ölçüde çalışma ekiplerinin tutumuna bağlıdır , bu nedenle yönetimin tüm aşamalarında danışmanların çalışmaları görünür olmalı ve ekip üyeleri geliştirme sürecine doğrudan katılmalıdır.

Yeterlilik: Müşteri kuruluşun yönetim danışmanlığına ilişkin kararlar, yalnızca kuruluşun belirli sorunlarına ilişkin yetkin profesyonel danışmanlar varsa alınır.

Dinamizm: Danışmanlık süreci, danışma tamamlandıktan sonra içinde sürdürülen müşteri organizasyonunun yaşamına gerekli dinamiği getirmelidir.

Bilimsel Bakış Açısı: Yönetim sürecinde yeni bilimsel fikirler ortaya çıkabilir. Bu nedenle danışmanlar sadece ticari faaliyetlerde yeni anlayışlar gerçekleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda yönetim teorisinin gelişiminin perspektif yönlerini de tanımlar.

Yaratıcılık: Yönetim için, bir kez ve herkes için yerleşik kurallar, teknikler ve yöntemler kabul edilemez; istişare süreci sürekli yaratıcılık, yenilikçi çözümler arama ve alışılmamış yaklaşımlar gerektirir. Çeşitli yönetim durumlarında, genellikle çıkmaz sokaklarda, danışmanlar kendi icat ettikleri benzersiz yöntem ve teknikleri kullanırlar.

Yönetim Danışmanlığının Alt Alanları 

İK Danışmanlığı

İnsan kaynakları danışmanlığı personellerin işe alım süreçleri ve yöntemlerinin düzenlenmesini, yetenek ve performans yönetiminin en iyi şekilde sağlanmasına destek olmak için sunulan danışmanlık hizmetleridir. İK danışmanlığı personellerin nitelikli bir şekilde kurumun ihtiyaçlarını karşılaması için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra İK danışmanlığı kapsamında personellerin kariyer ve yetenek yönetim süreçleri konusunda da profesyonel bir şekilde destek sağlanmaktadır.

Marka Danışmanlığı

Marka danışmanlığı markalar için sunulan danışmanlık hizmetleridir. markaların iletişim ve pazarlama gibi konularda desteğe ihtiyaçları olduğu durumda marka danışmanlarının bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır. Bu noktada marka danışmanlığında danışmanlar bir danışmanlık şirketine bağlı olarak ya da bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebilir.

Marka danışmanları, markaların seçmesi gereken iletişim stratejisi ve iletişim yönetimini oluşturma noktasında destek olmaktadır. Bunun yanı sıra pazarlama ve hizmet geliştirme gibi süreçlerde de marka danışmanlarının destek olduğundan bahsedebiliriz. marka danışmanlarının temel görev ve sorumlulukları arasında reklam yüzünün seçimi noktasında fikir, marka imajının geliştirilmesi ve karlılığın artırılması için faaliyetler ve markanın iletişim stratejisinin belirlenmesi gibi temel ve önemli hususlar bulunmaktadır.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Günümüzde sosyal medyanın ve internetin ne denli değişim ve gelişim gösterdiği göz önüne alındığında sosyal medya danışmanlığının ne kadar önemli bir hal aldığını anlamak mümkündür. Firmaların hedef kitlelerinin bulunduğu her noktada bulunmaları gerekir. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Ancak markaların sosyal medya hesaplarının kişisel hesaplar gibi kullanılmaması gerekir. Kişisel hesapların aksine çok daha profesyonel bir şekilde kullanılan sosyal medya hesapları başarıya ulaşabilmektedir. Bu noktada firmaların sosyal medya danışmanlığı hizmetinden faydalanması gerekir. Sosyal medya danışmanlığı; hedef kitle belirleme, hedef kitleye yönelik sosyal mecra seçimi, ne tür gönderilerin hangi aralıklar ile paylaşılması gerektiği gibi hususlar konusunda destek olmaktadır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.