Skip links

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin ihracat süreçlerinde destek olmak amacıyla uygulanan bir destek programıdır. Bu program ile KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılma süreçlerinde pazar paylarını artırmak, uluslararası arenada yer almalarını sağlamak ve ihracata başlayan KOBİ’lerin sayısını artırmak, amacıyla uygulanan destek program kapsamında verilecek destek miktarının 210.000₺si geri ödemesiz 90.000₺ sigeri ödemeli olmak üzere toplamda 300.000₺dir.Personel desteği dışında diğer tüm destek kalemleri %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli olarak destek verilecektir.

Desteklenecek Gider Kalemleri: Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile proje kapsamında 2 personele kadar personel desteği, satın alınacak yazılım ve donanım giderleri, uluslararası pazarlara yönelik yapılacak tanıtım giderleri, yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderleri, test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler, eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek programdan yararlanma koşulları: Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

İşletmenin başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesine sahip olması ve imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörler dışında kalan diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin daha önce ihracat yapması koşulu aranmaktadır.

Personel Gideri: 90 TL Teçhizat- Donanım Giderleri: 50 TL Yazılım: 50 TL Tanıtım Giderleri: 100 TL Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150 TL Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100 TL Diğer Hizmet Alım Giderleri: 100 TL

DAC Danışmanlık olarak Devlet Destekleri ve Hibeleri üzerine de ayrıca danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Destek ve Teşvikler kapsamında bulunan projelerin yazım, yürütme raporlama işlemleri profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Leave a comment