Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOSGEB tarafından KOBİ’lerin ihracat süreçlerindedestek olmak amacıyla uygulanan bir destek programıdır. Bu program ile KOBİ’lerin yurt dışıpazarlara açılma süreçlerinde pazar paylarını artırmak, uluslararası arenada yer almalarınısağlamak ve ihracata başlayan KOBİ’lerin sayısını artırmak, amacıyla uygulanan destekProgram kapsamında verilecek destek miktarının 210.000₺si geri ödemesiz 90.000₺sigeri ödemeli olmak üzere toplamda 300.000₺dir. Personel desteği dışında diğer tüm destekkalemleri %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli olarak destek verilecektir.Desteklenecek Gider Kalemleri:Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile proje kapsamında 2 personele kadar personeldesteği, satın alınacak yazılım ve donanım giderleri, uluslararası pazarlara yönelik yapılacaktanıtım giderleri, yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelikyurt dışı seyahat giderleri, test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler, eğitim,danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destekProgramdan Yararlanma Koşulları:Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler başvuru tarihiitibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. İşletmeninbaşvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesine sahip olması ve imalat sektöründeveya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörler dışında kalan diğersektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin daha önce ihracat yapması koşulu aranmaktadır.Destek Tutarları:Proje başvurusu en az 2 gider grubundan oluşması şartı aranan programda destekPersonel Gideri: 90 TLTeçhizat- Donanım Giderleri: 50 TLYazılım: 50 TLTanıtım Giderleri: 100 TLYurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150 TLTest / Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100 TLDiğer Hizmet Alım Giderleri: 100 TL DAC Danışmanlık olarak Devlet Destekleri ve Hibeleri üzerine de ayrıca danışmanlıkhizmeti vermekteyiz. Destek ve Teşvikler kapsamında bulunan projelerin yazım, yürütmeraporlama işlemleri profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir