Skip links

Dış Ticarette Markalaşma

Dış Ticarette Markalaşmanın Önemi 

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük bir firmanın rakipleri tarafından yapacakları girişimlerden etkilenmeden ve piyasada meydana gelecek değişimlere rağmen hala tercih edilmeye devam etmesi anlamına gelmektedir. Dış ticarette markalaşmak tüm piyasa değişimlerine rağmen tercih edilmeye devam edileceğini gösterir. 

Küreselleşmenin hızla arttığı ve dünyanın tek bir ülke gibi göründüğü günümüz iş hayatında uluslararası pazarda var olmak firmaların kaçınılmaz iş stratejisi haline gelmektedir. Uluslararası iş stratejisi için hangi faktörlere dikkat edilmelidir, marka yönetimi nasıl gerçekleştirilmelidir sorusunun cevabını bu yazımızda birlikte analiz edeceğiz. Uluslararası düşünmek iş akışının en temel gerekliliğidir. Dış ticarette hem müşteriler hem de rakipler var olduğu için oyunu kurallarına göre oynayarak bu akış içerisinde güçlü bir duruş elde edilmelidir. Küresel yarışta işletmeler fiyat, performans, özellikler, imge gibi markanın küresel niteliklerini iyi yönetmeleri gerekmektedir.

Dış Ticarette Marka Oluşturma Stratejilerini Uygulamak

Bu aşamada markanın pazara giriş aşamasını tasarlamak, dikkat çekici bir unsurun belirlenmek ve bu değerin korunmasını içermektedir. Firma ölçeğinde planlanmış doğru iletişim sistemi markanın uluslararası pazarda liderliğe doğru ilerleyen yolculuğunda en önemli unsurudur. Daha önce denenmiş başarılı olmuş veya olmamış yöntemlerin birlikte değerlendirildiği ve en uygun yöntemin seçildiği bu aşama hem pazarların hem de müşterin iyi tanındığı bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Dış ticarette markalaşmak için tüm bu süreçler uygulanmalıdır. 

Dış Ticarette Marka Planlama Sürecinin Takviye Edilmesi

Uluslararası marka yönetim ve idaresini geliştiren firmalar, ürünler/hizmetler ve pazarlar içinde tutarlılık gösterecek bir planlama prosesi kullanmaktadırlar. Bu süreçte uygulanması gereken belirli şablonlar şu şekildedir. İlk olarak proses içinde tüketici, rakipler ve markanın idrak edilmesi gerekmektedir. İkinci olarak standart kalıplarla ürün ve marka konumlandırılmamalıdır. Çünkü bu durum kısa ömürlü bir etki yaratır. Kolay taklit edilir ve dikkat çekiciliğini kaybeder. Güçlü olan birçok marka işlevsel faydadan ziyade duygusal bir fayda yaratmaya başlamaktadır. Marka değeri belirli aralıklarla ölçülmelidir. Ölçüm yapılmadan marka yaratmak sadece sözde kalacak ve gerçekte yaşama geçmeyecektir. Firmalar ya da markalar bu ölçümleri oluşturacakları sistemle, yapacakları tüketici anketleri ve tüketicilere uygulayacakları testler aracılığıyla sağlayabilmeleri mümkün olacaktır. Kısaca müşteri ile ilişkiler ve etkileşim arttırılmalıdır Son olarak, uluslararası alanda tutarlı bir çizgide ilerleyerek markaya olan güven arttırılmalıdır. Dış ticarette markalaşmak tüm bu süreçlerin doğru yönetilmesiyle mümkün oluyor. 

Donanımlı Bir Departman ile Yönetim Sağlamak

Sektörde olan çoğu firmada etkili ve güçlü teknoloji, özellikle hizmet sektöründe etkin olan firmalarda, marka ve pazarlama alt yapısı yönetimde olan kişilerde eksiktir. Dış ticarette markalaşma sürecini tamamlayacak kişiler donanımlı personeller olmalıdır. Uluslararası marka yöneticisinin markanın en stratejik kişisi olacağı için öncelikle marka için tehdit ve fırsatları analiz ederek, markaya fayda sağlayacak adımlar atmak için çalışmalar yapacaktır. Uluslararası tecrübesi, müşteriler ve pazarın hakkında da bilgili olması gerekmektedir. Bu işlemler bir takım halinde gerçekleştirilirse adımlar daha sesli ve daha hızlı atılabilir. Pazar araştırması, reklam, tanıtım gibi işlemler bir departman ile gerçekleştirildiğinde tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir. Kısaca yerel yöneticiler çoğunlukla uluslararası stratejilerin kendi işletmeleri için geçerli olamayacağı gibi bir ön yargı içinde uluslararası pazara çok sıcak bakmazlar. Fakat ortaya çıkartılacak bir uluslararası marka önderliği ile başarılı bir iş akışı gerçekleştirilmektedir. Firmaya ait bilgiler iyi analiz edildikten sonra; müşterilerin, rakiplerin ve piyasanın iyi tanındığı güçlü bir bilgi birikimi ile uluslararası alanda iş ağını geliştirmek firmalar için çok keyif verici bir süreçtir. Oluşturulan marka değeri bu iş ağına uzun dönemde yaşama imkânı sunan en önemli faktördür.

Leave a comment